Reorganizace SŽDC: Snížení počtu organizačních jednotek přinese výrazné úspory a zvýší funkčnost systému

09.12.2011

Praha, 9. prosince 2011 – Nové uspořádání vytvoří podmínky pro sloučení činností, které jsou obsahem provozování dráhy a zajištění provozuschopnosti na úrovni organizačních jednotek SŽDC, sloučení správ dopravní cesty
a regionálních center provozu (pod SŽDC od 1. 9. 2011). Tím bude dovršen projekt „živé dopravní cesty“ na úrovni organizačních jednotek SŽDC.

Správy dopravní cesty (SDC) a Stavební správy (SS) jsou organizační jednotky SŽDC, jejichž posláním je komplexně zabezpečovat právu, údržbu, opravy (SDC), rekonstrukce a výstavbu (SS) všech objektů tvořících železniční dopravní cestu a ostatního hmotného majetku, se kterým má SŽDC právo hospodařit. V rámci reorganizace dochází ke sjednocení a snížení počtu Správ dopravní cesty (SDC) z původních třinácti na sedm. Stavebních správy (SS) budou od 1. ledna 2012 dvě na místo současných tří. Sloučením a sjednocením organizačních jednotek se nové obvody SDC rozlohou přiblíží k územně správním obvodům NUTS 2. Dalšími přínosy nového uspořádání jsou centralizace ekonomiky a průřezových činností, úspora mzdových nákladů a v prvním pololetí roku 2012 předpokládaná úspora až 500 zaměstnanců. U nově vzniklých SS bude sjednocena organizační struktura.

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY SŽDC
a nově jmenovaní ředitelé (k 1. 1. 2012)
ŘEDITEL
Správa dopravní cesty střední Čechy se sídlem v Praze Zdeněk Vondrák
Správa dopravní cesty severozápadní Čechy se sídlem v Ústí nad Labem Josef Kalivoda
Správa dopravní cesty jihozápadní Čechy se sídlem v Plzni Jaroslav Kučera
Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové Petr Vodička
Správa dopravní cesty severní Morava se sídlem v Ostravě Jiří Macho
Správa dopravní cesty střední Morava se sídlem v Olomouci Václav John
Správa dopravní cesty jižní Morava se sídlem v Brně Pavel Šprdlík
   
Stavební správa západ se sídlem v Praze Lubor Hrubeš
Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Martin Maděra
Termín dokončení Proces
31. 12. 2011 Zrušení stávajících organizačních jednotek Správa dopravní cesty a Stavební správa
1. 1. 2012 Vznik nově koncipovaných organizačních jednotek Správa dopravní cesty a Stavební správa
  Realizace organizačních změn v ekonomice a průřezových činnostech
  Realizace organizačních změn u odborných správ SDC (u Správy budov a bytového hospodářství, Správy mostů a tunelů a u Správy elektrotechniky a energetiky)
1. 3. 2012 Realizace organizačních změn u odborných správ SDC (u Správy tratí a Správy zabezpečovací
a sdělovací techniky)
1. 4. 2012 Sloučení Regionálních center provozu a Správ dopravní cesty
1. 7. 2012 Realizace případných úprav obvodů nových organizačních jednotek
Nové SDC Slučuje původní obvody SDC
Správa dopravní cesty jižní Morava se sídlem v Brně Brno a Jihlava
Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové Hradec Králové, Liberec a Pardubice
Správa dopravní cesty střední Morava se sídlem v Olomouci Olomouc a Zlín
Správa dopravní cesty severní Morava se sídlem v Ostravě Ostrava
Správa dopravní cesty jihozápadní Čechy se sídlem v Plzni České Budějovice a Plzeň
Správa dopravní cesty střední Čechy se sídlem v Praze Praha
Správa dopravní cesty severozápadní Čechy se sídlem v Ústí nad Labem Karlovy Vary a Ústí nad Labem

 

V rámci nových SDC dojde následně (k 1. lednu 2012) ke sjednocení Správ budov a bytového hospodářství, Správ mostů a tunelů
a Správ elektrotechniky a energetiky. U každé nově vzniklé SDC bude jedna výše uvedená správa. K 1. březnu 2012 bude také posouzen počet a územní působnost Správ tratí
a Správ sdělovací a zabezpečovací techniky a budou provedeny úpravy jejich počtu a působnosti.
Po stránce věcné náplně činností SDC nedojde ke změnám.

Z historie

2003 – Vznik SŽDC na základě zákona č. 77/2002, o transformaci státní organizace České dráhy

2004 Stavební správy byly k SŽDC převedeny k 1. 1. 2004 s posláním zajišťovat přípravu a realizaci investičních celků železniční infrastruktury.

2008 SDC byly k SŽDC převedeny k 1. 7. 2008 s posláním komplexně zabezpečovat provozuschopnost železniční dopravní cesty dle § 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Vytvořená organizační struktura SŽDC, platná i v současné době, obsahuje třináct SDC (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem a Zlín) a tři SS (Olomouc, Plzeň a Praha). Vnitřní organizační struktura SS a SDC a jimi zabezpečované činnosti nedoznaly od doby převodu k SŽDC prakticky žádnou změnu (kromě změn počtů zaměstnanců). U SDC bylo zpočátku nutné, aby se jejich činnost ve vzniklé struktuře SŽDC „usadila“, později se čekalo na převod organizačních složek ČD a činností souvisejících se vznikem tzv. „živé dopravní cesty“ s tím, že struktura a uspořádání SDC bude v novém organizačním uspořádání SŽDC řešena komplexně. U stávajících SS je rozdílné jejich vnitřní organizační uspořádání a územní působnost není jednotná s územní působností SDC. Strukturální obsah činnosti všech tří SS je v zásadě totožný, pouze SS Praha (odlišně od ostatních) celosíťově zajišťuje základní technologické stavby GSM-R a ETCS.

2011 Nyní, po konsolidaci a zaběhnutí jednotek u SŽDC a po vzniku živé dopravní cesty
(od 1. 9. 2011), je možno postupně přikročit k jednotlivým změnám ve vnitřním organizačním uspořádání SŽDC.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC