Severomořsko-baltský železniční nákladní koridor (RFC 8) spojující východ se západem zahájil činnost

10.11.2015

Praha, 10. listopadu – Po několika letech intenzivních přípravných prací byla 10. listopadu 2015 zahájena činnost Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru (angl. Rail Freight Corridor 8, zkr. RFC 8), který spojuje východ se západem.

Severomořsko-baltský železniční nákladní koridor je evropský projekt mající za cíl posílit železniční nákladní dopravu poskytnutím nabídky trasy s plynulým provozem a vysokou kvalitou po celé délce koridoru. Jak předpokládá nařízení (EU) č. 913/2010, jeho cílem je zvýšení atraktivity a výkonnosti železniční nákladní dopravy v porovnání s ostatními druhy dopravy.

V Severomořsko-baltském železničním nákladním koridoru je sdruženo šest manažerů infrastruktury (Infrabel – Belgie, ProRail – Nizozemsko, DB Netz AG – Německo, Správa železniční dopravní cesty – Česká republika, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Polsko, AB Lietuvos geležinkeliai – Litva) a litevský přídělce kapacity dráhy (Valstybinė Geležinkelio Inspekcija prie Susisiekimo Ministerijos), kteří spolupracují ve správní radě koridoru. Dále jej tvoří šest ministerstev v resortu dopravy v těchto zemích působících ve výkonné radě koridoru.

Koridor je spolu s dalšími osmi součástí evropské železniční sítě pro nákladní dopravu. Zahrnuje přes 6 000 km železničních tratí a spojuje nejdůležitější severomořské přístavy se střední Evropou a pobaltskými zeměmi. Je veden přes šest členských zemí EU: začíná v severomořských přístavech Willemshaven, Bremerhaven, Hamburk a Amsterodam, Rotterdam, Antverpy a větví se ve středním Německu po trasách Cáchy – Hannover/Berlín – Varšava – Terespol (polsko-běloruská hranice) /Kaunas/Falkenberg – Praha/Vratislav – Katovice.

Nákladní koridor sestává z přibližně z 3 300 km hlavních, 2 400 km vedlejších a 400 km spojujících tratí. Tvoří jej více než 170 terminálů a patří k němu 6 zámořských přístavů. Do roku 2020 se předpokládá jeho postupné rozšíření do Estonska, Lotyšska a k polsko-ukrajinské hranici.

Jediné kontaktní místo koridoru (angl. Corridor One Stop Shop, zkr. C-OSS) Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru je novým kontaktním místem pro mezinárodní železniční nákladní dopravu podél celého koridoru, kde mohou zákazníci předkládat žádosti a přijímat odpovědi týkající se kapacity pro mezistátní nákladní vlaky na jeho trase.

Jediné kontaktní místo koridoru (C-OSS) nabízí tyto produkty Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru: předpřipravené trasy pro roční jízdní řád a rezervní kapacitu pro přepravu “ad hoc“. Prakticky to znamená, že zákazník si bude moci například objednat trasu z Rotterdamu do Prahy, a to za pomoci nástroje informační technologie – Systému koordinace přidělování tras (PCS) – vyvinutého mezinárodní železniční organizací Rail Net Europe (RNE).

První nabídka Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru včetně rezervní kapacity pro jízdní řád v roce 2016 byla zveřejněna 10. listopadu 2015 v systému PCS. Katalog s nabídkou předpřipravených tras pro jízdní řád 2017 bude k dispozici nejpozději 11. ledna 2016.

Správní rada koridoru RFC 8 vytvořila dvě poradní skupiny – pro železniční podniky-dopravce (RAG) a pro správce a vlastníky terminálů a přístavní orgány (TAG) – jako platformu k usnadnění výměny informací, podávání doporučení a k vzájemnému pochopení na nediskriminačním základě. Zahájení činnosti koridoru znamená rovněž usnadnění toku informací ke koordinaci prací na infrastruktuře, což by mělo zvýšit kvalitu služeb pro zákazníky.

Více informací najdete na internetových stránkách: www.rfc-northsea-baltic.eu.


Soubory ke stažení

Schéma sítě koridorů RFC pdf
Schéma koridoru RFC 8 pdf
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC