Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor (RFC 5) spojuje sever s jihem

10.11.2015

Praha, 10. listopadu 2015 – Po několika měsících intenzivních přípravných prací se dnes ve Varšavě uskutečnila inaugurace Baltsko-jadranského železničního nákladního koridoru č. 5 (angl. Rail Freight Corridor 5, zkr. RFC 5). Je součástí evropské železniční sítě pro nákladní dopravu sestávající z devíti definovaných železničních nákladních koridorů vytvořených na základě nařízení (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010.

Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor je veden přes šest členských zemí EU: Polsko, Českou republiku, Slovensko, Rakousko, Slovinsko a Itálii. Tvoří ho 4 825 km železničních tratí spojujících nejvýznamnější baltské a jadranské přístavy s hlavními vnitrozemskými terminály a hospodářskými centry jednotlivých států. Začíná v baltských přístavech Svinoústí, Štětín, Gdyně a Gdańsk, dále prochází přes Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko. Poté přechází do Slovinska a Itálie a končí v přístavech Koper, Terst, Benátky a Ravenna v Jadranském moři. Celý Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor spojuje 61 terminálů a patří k němu 8 zámořských přístavů.

V orgánech tohoto nákladního koridoru působí zástupci šesti ministerstev dopravy či infrastruktury, stejný počet manažerů infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Železnice Slovenskej republiky, ÖBB-Infrastruktur AG, RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., SŽ-Infrastruktura, d.o.o., a jeden přídělce kapacity dráhy – Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.

Od 10. listopadu 2015 mohou žadatelé objednávat vlakové trasy pro celý koridor z jediného kontaktního místa (angl. Corridor One Stop Shop, zkr. C-OSS). C-OSS je nové funkční rozhraní pro mezinárodní železniční nákladní dopravu na celém Baltsko-jadranském koridoru. Zároveň je jediným kontaktním místem, kde mohou zákazníci předkládat žádosti o přidělení kapacity pro mezistátní nákladní vlaky na tomto koridoru.

Jediné kontaktní místo koridoru C-OSS nabízí následující produkty Baltsko-jadranského železničního nákladního koridoru: rezervní kapacitu pro přepravu “ad hoc“ a předpřipravené trasy pro roční jízdní řád. Prakticky to znamená, že zákazník si na jediném kontaktním místě může objednat například trasu z Ostravy do Terstu s využitím moderní aplikace – Systému koordinace přidělování tras (PCS) –, kterou vyvinula mezinárodní železniční organizace Rail Net Europe (RNE).

První nabídka Baltsko-jadranského železničního nákladního koridoru včetně rezervní kapacity pro jízdní řád v roce 2016 byla zveřejněna 10. listopadu 2015 v systému PCS. Nabídka předpřipravených tras bude zveřejněna jako katalog těchto tras (PaP) 11. ledna 2016 pro jízdní řád 2016/2017 rovněž v systému PCS.

Zahájení činnosti koridoru rovněž znamená usnadnění informačního toku ke koordinaci prací na infrastruktuře podél koridoru. Výměna informací by měla zvýšit kvalitu služeb pro zákazníky.

Správní rada koridoru RFC 5 vytvořila dvě poradní skupiny: jedna zastřešuje železniční podniky-dopravců (RAG) a druhá správce a vlastníky terminálů a přístavních orgánů (TAG). Tyto poradní skupiny byly vytvořeny pro usnadnění výměny informací, podávání doporučení a k vzájemnému pochopení na nediskriminačním základě.

Další informace k Baltsko-jadranskému železničnímu nákladnímu koridoru lze získat na internetových stránkách na adrese: www.rfc5.eu.


Soubory ke stažení

Schéma koridoru RFC 5 pdf
Schéma sítě koridorů RFC pdf
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC