Délka úseků s pomalými jízdami na síti SŽDC se výrazně snížila

26.07.2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) výrazně zkrátila v uplynulých 12 měsících úseky, na kterých bylo zavedeno snížení traťové rychlosti. V meziročním srovnání k 30. 6. loňského a letošního roku došlo ke snížení celkové délky takzvaných pomalých jízd o 39 procent. K ještě podstatnějšímu zkrácení délky, a to o více než polovinu, došlo u pomalých jízd zavedených z důvodu technického stavu trati.


Na síti SŽDC, která měří 9 374 km, musely vlaky v polovině letošního roku zpomalovat na necelých 80 km tratí, zatímco před rokem to bylo na přibližně 140 km. „Navýšení finančních prostředků a jejich směřování do ucelenějších oprav umožňuje operativnější odstranění pomalých jízd v úsecích, kde již došlo ke zhoršení technického stavu, ale především můžeme těmto stavům předcházet, zavedení pomalých jízd eliminovat nebo alespoň minimalizovat nezbytně nutnou dobu jejich trvání,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak dodává, kvůli složitosti zajištění komplexnějších oprav se snížení počtu pomalých jízd dosud neprojevilo na regionálních tratích.

Problematice pomalých jízd věnuje SŽDC velkou pozornost, pravidelně se analyzují a vyhodnocují s cílem minimalizovat jejich počet, délku a dobu trvání. Zlepšování stavu v této oblasti je závislé na přídělu finančních prostředků, kapacitách zhotovitelů, vyhlášení výběrových řízení včetně dodržení všech lhůt a případných odvolání, zařazení potřebných výluk do výlukových plánů, jejich projednání s dopravci a v neposlední řadě i na klimatických podmínkách.

Modrý sloupec grafu obsahuje všechny evidované pomalé jízdy (PJ), tedy ty zavedené z důvodu stavebních prací, bezpečnosti, konsolidace, přírodních vlivů, činnosti cizích právních subjektů nebo technického stavu. Červený sloupec pak znázorňuje délku pomalých jízd zavedených pouze kvůli nevyhovujícímu technickému stavu, která se za sledované období zkrátila o 55 procent.


Celostátní dráhy

Na celostátních dráhách o celkové délce 4 880 km došlo k poklesu délky pomalých jízd o 49,5 procenta, u pomalých jízd zavedených z důvodu technického stavu dokonce o 77 procent.


Regionální dráhy

Na regionálních dráhách, které měří celkem 4 494 km, se délka pomalých jízd meziročně zvýšila o 58 procent. V tomto navýšení jsou však obsaženy pomalé jízdy zavedené v úseku Ledečko – Kácov (8,3 km), kde letos v říjnu dojde k vyloučení provozu za účelem obnovy její plné provozuschopnosti v polovině příštího roku. V případě úseku Katusice – Mladá Boleslav (4,2 km) se předpokládá odstranění pomalé jízdy do konce letošního října, v úseku Slavonice – Dačice (1,9 km) pak do závěru tohoto roku. Tím by mělo být dosaženo celkového pozitivního trendu snižování pomalých jízd také na regionálních tratích.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC