Železniční doprava z Bludova do Jeseníku bude rychlejší, bezpečnější a pohodlnější

04.12.2015

Bludov, 4. prosince 2015 – Správa železniční dopravní cesty zahájila v letošním roce revitalizaci trati z Bludova do Jeseníku v úseku Bludov (mimo) – Hanušovice (mimo). Výsledkem bude především zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Díky revitalizaci se zvýší rovněž bezpečnost, jízdní komfort a provozní spolehlivost trati.

 

 

Cestující ocení zejména zrychlení dopravy v tomto úseku. Zatímco dosud zde byla maximální traťová rychlost 65–75 km/h, po provedení revitalizačních opatření ji bude možné na většině trati navýšit až na 100 km/h,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí projektu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů a propustků, nástupišť v železničních stanicích a zastávkách, staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a železničních přejezdů. Železniční stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov budou zapojeny do dálkového ovládání ze stanice Šumperk.

Stavba vychází z globálního cíle pro Prioritní osu 3, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T. Tohoto cíle investor dosáhne prostřednictvím zvýšení dopravní dostupnosti.

Celkové investiční náklady projektu s názvem Revitalizace trati Bludov - Jeseník činí 993 690 156 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 779 897 058 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Revitalizace trati Bludov - Jeseník
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Začátek a konec stavby km 48,437 (žst. Bludov) – km 70,488 (žst. Hanušovice)
Termín zahájení 06/2015
Termín dokončení 08/2016
Celkové náklady stavby 993 690 156 bez DPH
Schválený příspěvek EU 779 897 058 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC