Traťový úsek Šatov – Znojmo elektrizován

12.11.2009

Slavnostní ukončení stavby Elektrizace trati Šatov - Znojmo

Znojmo, 12. listopadu 2009 – Poprvé v historii dnes elektrickou lokomotivou tažený vlak přijel z Vídně do Znojma. Příjezdem tohoto slavnostního vlaku byla slavnostně ukončena stavba Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo. Elektrizace a rekonstrukce trati umožňuje přímé spojení mezi Vídní a Znojmem včetně zvýšení traťové rychlosti. Železniční stanice Znojmo se mj. dočkala moderních nástupišť a informačního systému, technicky náročnou rekonstrukcí prošel v rámci stavby znojemský viadukt přes údolí řeky Dyje.

Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Její generální ředitel Ing. Jan Komárek uvedl: "Dokončení této stavba je významné nejen pro rozvoj regionální železniční dopravy, ale také pro zvyšování integrity evropské železniční sítě. Elektrizovaný úsek navazuje na již dříve zrekonstruovanou trať od státní hranice s Rakouskem do Šatova. Mezi Znojmem a hlavním městem Rakouska Vídní tak vzniklo přímé spojení bez nutnosti přepřahat lokomotivy. Kromě snížení ekologické zátěže a zvýšení bezpečnosti železničního provozu jsou nyní vytvořeny podmínky pro zkrácení jízdní doby."

Díky elektrizaci a celkové rekonstrukci se traťová rychlost zvýší až na 90 km/h. Elektrizovaná trať je vybavena střídavým trakčním systémem ÖBB 15 kV 16 2/3 Hz. Úsek bude má také větší prostorovou průchodnost (podle ložné míry UIC GC) a vyšší zatížitelnost (podle třídy D4). Jako materiál železničního svršku bylo použito kolejnic S49 na betonových pražcích s pružným upevněním. Pod novými kolejemi bylo vybudováno odvodnění s pražcovým podložím. Upraveno bylo téměř 12,5 km železničního svršku a spodku, 8 mostů a 13 propustků a zabezpečovací a sdělovací zařízení.

"Největší změnou, kromě zavedení elektrické trakce, byla kompletní rekonstrukce železniční stanice ve Znojmě a realizace nového železničního mostu přes řeku Dyji na původních pilířích," uvedl Ing. David Sichrovský, projektový manažer Skanska DS a.s. Nová nosná konstrukce je příhradová o celkové délce 220 m a ve výšce cca 50 m nad vodotečí. Pro zvýraznění hotového mostního díla je znojemský viadukt nasvícený a vytváří tak jedinečné večerní a noční panorama.

V žst. Znojmo byla vybudována dvě nová nástupiště, u koleje č. 1 před výpravní budovou a ostrovní, částečně zastřešené nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4. Obě nástupiště jsou ve své střední části rozdělena přechodem a cestovými návěstidly na dvě samostatné části. Nástupiště mají hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a výstup cestujících. Nové zastřešení ostrovního nástupiště je architektonicky a tvarově přizpůsobeno stávajícímu zastřešení na 1. nástupišti. Ve stanici je nainstalován moderní informační systém tvořený osmi informačními panely a staničním rozhlasem. Rozhlasové zařízení je doplněno hlasovými majáčky pro usnadnění orientace nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.

Vlaky začnou v úseku Šatov – Znojmo jezdit od 1. prosince (motorová jednotka). Elektrický provoz bude zahájen od nového grafikonu, tedy od 13. prosince 2009.

V mezistaničním úseku Šatov - Znojmo je vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati. Pro kontrolu volnosti tratě byly použity počítače náprav. Všechny přejezdy v úseku Šatov – Znojmo, které byly zabezpečeny výstražnými kříži, jsou zabezpečeny novým přejezdovým světelným zařízením reléového typu s vlastní diagnostikou. Tři přejezdy jsou navíc vybaveny závorami.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Skanska DS a.s., OHL ŽS a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vedené společností Skanska DS. Celkové investiční náklady představují částku 1, 231 miliardy Kč. Stavba byla financování prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt Elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, vč. PEÚ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celková výše podpory z Fondu soudržnosti může být až 947 808 783 Kč.

Vybrané technické parametry

Kolejové úpravy

 • Kilometry: 89,589 – 100,751 trati Šatov – Znojmo (včetně)
 • Železniční svršek: 12 454 m
 • Nové a regenerované výhybky: 13
 • Nové přejezdové konstrukce: 3 kusy
 • Nové nástupištní hrany: 903 m

Mostní objekty

 • Rekonstrukce mostků a propustků: 19
 • Rekonstrukce Znojemského viaduktu: 220 m
 • Rekonstrukce mostu přes Vídeňskou ulici: 28 m

Pozemní objekty

 • Celková plocha adaptovaných místností: 625 m2
 • Délka kabelovodu: 715 m
 • Zastřešení nástupiště: 686,5 m2

Silnoproudá zařízení

 • Vybavení výhybek elektrickým ohřevem výměn: 17

Trakční vedení

 • Délka elektrizovaných kolejí: 12,8 km

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

 • Traťový kabel: 36,270 km
 • Diagnostický optický kabel (24 vláken): 13,1 km
 • Místní kabelizace - metalické kabely: 4,6 km
 • Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení (3. kategorie) se závorami: 3
 • Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení (3. kategorie) bez závor: 7


Stanice Znojmo je vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením 3. kategorie a informačním systémem pro cestující (automatický rozhlas a 8 informačních panelů).
 

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC