Hlavní práce Šatov - Znojmo dokončeny

01.09.2009

Hlavní práce na elektrizovaném úseku Šatov - Znojmo dokončeny

Znojmo, 1. září 2009 – Kompletního dokončení se v rámci stavby Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo dočkala také železniční stanice ve Znojmě. Hotová je také technicky náročná, ale úspěšně provedená rekonstrukce znojemského viaduktu přes údolí řeky Dyje. Součástí rekonstrukce viaduktu je i vybudování osvětlení, které přispěje k propagaci stavby po jejím dokončení. V současné době se realizuje montáž trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Investorem stavby v hodnotě 1,231 miliardy Kč je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

„Projekt je velmi významný, protože úsek navazuje na již dříve zrekonstruovanou trať od státní hranice s Rakouskem do Šatova. Mezi Znojmem a Vídní vznikne přímé spojení elektrifikovanou tratí a příhraniční železniční infrastruktura na Znojemsku se napojí na evropskou síť“, uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek.

Znojmo z lávky

Pohled na stanici Znojmo z lávky (pohled směr Šatov)

Provoz na traťovém úseku Šatov – Znojmo odstartuje na konci října, ale do nového grafikonu musí ještě vlaky z Rakouska končit v Šatově, protože elektrický provoz bude zaveden až od nového grafikonu. První přímý vlak z Rakouska přijede tedy do Znojma až v prosinci podle nového jízdního řádu.

Stavbu provádí sdružení firem Skanska DS a.s., OHL ŽS a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vedené společností Skanska DS. „V současné době pracujeme na montáži kolejí na trati a souběžně i trakčního vedení, která by měla skončit v první polovině října. Poté bude dokončena aktivace zabezpečovacího zařízení. V nejbližší době budou namontovány tři přejezdy a jeden přechod pro pěší. Ještě zbývá dokončit dláždění a odvodnění svahů a terénní úpravy“, přiblížil dění na stavbě David Sichrovský ze společnosti Skanska DS.

Díky elektrizaci a celkové rekonstrukci trati (železniční svršek a spodek, mosty a propusty, zabezpečovací a sdělovací zařízení) se traťová rychlost zvýší až na 90 km/h. Úsek bude mít také větší prostorovou průchodnost (podle ložné míry UIC GC) a vyšší zatížitelnost (podle třídy D4).

znojmo

Znojmo - v popředí vlak Elektrizace železnic

Projekt Elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, vč. PEÚ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celková výše z Fondu soudržnosti může činit až 85% nákladů, tedy cca 947 milionů korun.

Vybrané technické parametry

Kolejové úpravy

 • Železniční svršek: 12 454 m
 • Nové a regenerované výhybky: 13
 • Nové přejezdové konstrukce: 3 kusy
 • Nové nástupištní hrany: 903 m

Mostní objekty

 • Rekonstrukce mostků a propustků: 19
 • Rekonstrukce Znojemského viaduktu: 220 m
 • Rekonstrukce mostu přes Vídeňskou ulici: 28 m

Pozemní objekty

 • Celková plocha adaptovaných místností: 625 m2
 • Délka kabelovodu: 715 m
 • Zastřešení nástupiště: 686,5 m2

Silnoproudá zařízení

 • Vybavení výhybek elektrickým ohřevem výměn 17

Trakční vedení

 • Délka elektrizovaných kolejí: 12,8 km

Sdělovací zařízení

 • Traťový kabel: 36,270 km
 • Diagnostický optický kabel 24 vláken: 13,1 km
 • Místní kabelizace - metalické kabely: 4,6 km

Stanici Znojmo je vybavena novým rozhlasem pro cestujíci a 8 informačními panely.

Zabezpečovací zařízení

 • Stanice Znojmo je vybavena novým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie
 • Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami: 3
 • Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bez závor: 7

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC