Na jihočeském koridoru přibyl další dvoukolejný úsek

22.11.2016

Veselí nad Lužnicí, 22. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila modernizaci traťového úseku Ševětín – Horusice. Jednalo se o jednu ze staveb probíhajících na IV. tranzitním železničním koridoru z Prahy do jižních Čech.
Mezi nejdůležitější přínosy projektu patřilo vybudování druhé koleje a především pak navýšení traťové rychlosti a zajištění větší bezpečnosti i pohodlí pro cestující. Modernizace umožnila dosáhnout parametrů tranzitního koridoru, především požadované traťové třídy zatížení, prostorové průchodnosti a propustnosti.

„Realizace této stavby přinesla především podstatné zkrácení jízdních dob, což zajisté potěší cestující. Původní traťová rychlost 100 km/h se po modernizaci zvýšila až na 160 km/h. I díky tomuto projektu zvládnou už za pár týdnů nejrychlejší vlaky trasu z Prahy do Českých Budějovic jen za dvě hodiny,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Viditelnými úpravami prošly železniční stanice Dynín a Horusice. V Dyníně stavbaři zmodernizovali kolejové rozvětvení ve směru na Veselí nad Lužnicí, upravili kolejiště a zároveň vybudovali nový provozní objekt pro dopravní kancelář a technologická zařízení v blízkosti výpravní budovy. Železniční stanice Horusice byla přestavěna na zastávku s vnějšími nástupišti s přístřešky pro cestující. Kromě vybudování druhé koleje zde přibylo i nové přejezdové zabezpečovací zařízení se závorami.

V traťovém úseku mezi Ševětínem a Horusicemi o délce 4,5 kilometru se v rámci rekonstrukce mostů přihlédlo k potřebám životního prostředí. Stavbaři upravili migrační prostupy pod dráhou a vybudovali velký mostní objekt pro křížení biokoridoru u Horusických blat.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice činily 997 486 381 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 655 442 661 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost STRABAG Rail a.s.
 

Název stavby Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí,
1. část, Ševětín – Horusice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel STRABAG Rail a.s.
Termín zahájení 04/2014
Termín dokončení 10/2016
Celkové náklady stavby 997 486 381 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 655 442 661 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC