Tratě v okolí Prahy a železnici z Kolína do Brna pokrývá signál GSM-R

01.12.2015

Praha, 1. prosince 2015 – Správa železniční dopravní cesty zavedla digitální rádiový systém GSM-R na tratích Praha – Králův Dvůr, Praha – Benešov a Praha – Lysá nad Labem a na objízdné trase 1. tranzitního železničního koridoru v traťovém úseku Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno. Slavnostní ukončení obou staveb proběhlo dnes v  pražském sídle SŽDC v Dlážděné ulici.

 

Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení, ale také k zrychlení železničního provozu, a to zejména mezinárodního,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Projekty pokryly zmíněné trati signálem GSM-R v kvalitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). To umožní v budoucnu nasadit zabezpečovací systém ETCS úrovně L2.

Hlavní náplní projektu s názvem GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) je výstavba základnových stanic, které zajišťují šíření signálu GSM-R podél 120 km zmíněných tratí a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem.

Projekt s názvem GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno pokryje signálem hlavní trať přes Českomoravskou vrchovinu, která slouží jako záložní železniční spojení mezi 1. a 2. koridorem.

Oba projekty vycházejí z globálního cíle prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T. Tohoto cíle investor dosáhne prostřednictvím zjednodušení a zrychlení provozu. Stavební práce obou projektů byly zahájeny v březnu loňského roku a budou dokončeny letos v prosinci.

Celkové náklady stavby s názvem GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) činí
369 196 676 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Míra spolufinancování EU dosáhne až 298 454 999 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Celkové náklady projektu s názvem GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno činí
671 798 297 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Míra spolufinancování EU dosáhne až 523 270 106 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha, a.s.
Zhotovitelé Kapsch CarrierCom s.r.o.
Termín zahájení 03/2014
Termín dokončení 11/2015
Celkové náklady stavby 369 196 676 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 298 454 999 Kč

 

Název stavby GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Brno, spol. s r.o.
Zhotovitelé Kapsch CarrierCom s.r.o.
Termín zahájení 03/2014
Termín dokončení 02/2016
Celkové náklady stavby 671 798 297 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 523 270 106 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC