Na modernizované části trati z Havlíčkova Brodu do Brna zrychlí vlaky

10.11.2014

Žďár nad Sázavou, 10. listopadu 2014 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci kolejí v úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou, který je součástí frekventované trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. Hlavním přínosem stavby je zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h pro klasické vlakové soupravy, respektive na 140 km/h pro naklápěcí soupravy.

 

 

 

Z Havlíčkova Brodu se jezdí do Brna po železnici už od roku 1898. V roce 1953 však byla dokončena nová trať a v roce 1966 elektrizována. Tehdy začalo její významné období, protože převzala většinu osobní i nákladní dopravy mezi Prahou a Brnem. V 90. letech tudy jezdily i vlaky EuroCity.

Jádro komplexní rekonstrukce a modernizace dvoukolejného traťového úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou tvoří výměna železničního svršku i spodku, včetně odvodnění a obnovení trakčního vedení. Velké proměny se dočká zastávka Laštovičky. Stavbaři tam vybudují zvýšené nástupiště a opraví přístupové cesty, instalují nový mobiliář, orientační systém, osvětlení a rozhlas.  

„Trať přes Vysočinu už tuto významnou investici potřebovala, stávající podoba tohoto úseku už nevyhovovala aktuálním požadavkům a vyžadovala časté opravy. Výsledkem rekonstrukce bude pohodlnější, rychlejší a bezpečnější cesta vlakem. Trať bude navíc splňovat vyšší kvalitativní požadavky pro účely provozování mezinárodní dopravy,“ vysvětlil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V rámci projektu stavbaři také zrekonstruují nosné konstrukce, stabilizují mosty a opraví propustky, které slouží k vedení vody pod náspem. Součástí stavby je dále kompletní modernizace traťového zabezpečovacího zařízení, včetně vnějších návěstních prvků. V nezbytném rozsahu budou instalovány nové rozvody nízkého napětí. Ve stanicích Sklené nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou vzniknou nové prefabrikované klimatizované reléové domky sloužící umístění traťového zabezpečovacího zařízení.

Celkové náklady stavby dosahují téměř jedné miliardy korun. Výstavbu spolufinancuje Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to do maximální výše 713 896 572 Kč, což činí 77,79 % způsobilých nákladů. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení prací je plánováno na říjen příštího roku.

 

Název stavby Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel OHL ŽS a.s., Subterra a.s., Elektrizace železnic a.s.
Začátek a konec stavby km 68,658 (žst. Sklené nad Oslavou) – km 77,577 (žst. Ostrov nad Oslavou)
km 69,311 – km 77,163 (hlavní stavební práce)
Traťová rychlost 120 km/h (140 km/h pro naklápěcí soupravy)
Termín zahájení 08/2014
Termín dokončení 10/2015
Celkové náklady stavby 988 460 483 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 713 896 572 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC