Správa železniční dopravní cesty zahájila další dvě modernizace jihočeského koridoru

11.07.2014

Soběslav, 10. července 2014 – Výjimečné slavnostní zahájení další části modernizace 4. tranzitního železničního koridoru z Prahy do jižních Čech se dnes uskutečnilo v železniční stanici Soběslav. Připíjelo se hned dvěma stavbám najednou: modernizacím úseků Ševětín – Horusice a Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Cestující se mohou těšit nejen na zvýšení traťové rychlosti, ale i pohodlí a bezpečnosti. Investorem obou staveb je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

 

Mezi nejdůležitější přínosy obou projektů patří přidání druhé koleje tam, kde dosud chyběla, a především pak navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Občané Soběslavi se díky modernizaci dočkají kompletní rekonstrukce nádraží. Stavbaři pro ně vybudují jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště, podchod se schodišti a výtahy a také novou technologickou budovu. Dílčí úpravy čekají také železniční stanice Dynín a Horusice.   

„Na jihočeském koridoru jsme v poslední době zahájili hned několik modernizací, takže v současnosti na něm probíhají velmi rozsáhlé stavební práce. Věřím, že cestující nám odpustí dočasné nepohodlí, protože výsledek bude stát za to. Zatímco dnes se jezdí z Prahy do Českých Budějovic za zhruba 2 a půl hodiny, už za dva roky to bude pouhých 90 minut. Železnice se tak stane i v tomto regionu vážným konkurentem silniční dopravy,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V traťovém úseku mezi Ševětínem a Horusicemi o délce 4,5 kilometru se v rámci rekonstrukce mostů přihlédne k potřebám životního prostředí. Stavbaři upraví migrační prostupy pod dráhou a vybudují velký mostní objekt pro křížení biokoridoru u Horusických blat.

Součástí výstavby na 6,5 kilometru dlouhém úseku mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví bude také posílení bezpečnostních prvků. Stávající železniční přejezdy boudou zrušeny nebo nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Výjimku tvoří přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane po dokončení stavby provizorně zachován. Stavební práce dále zahrnují modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení.

Modernizace úseku Ševětín – Horusice za 997 486 381 Kč je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to ve výši 655 442 661 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Stavební práce začaly již v dubnu a měly by být dokončeny do konce roku 2015.

Také modernizace úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav za 1 550 469 416 Kč je finančně podpořena Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, kdy příspěvek EU bude činit až 773 784 686 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Samotné stavební práce začaly letos v březnu a měly by být dokončeny do srpna příštího roku.

 

Název stavby Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA, a.s.
Zhotovitel Viamont DSP a.s.
Začátek a konec stavby km 29,303 – km 33,773
Traťové koleje 2
Traťová rychlost 160 km/h
Termín zahájení 04/2014
Termín dokončení 12/2015
Celkové náklady stavby 997 486 381 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 655 442 661 Kč

 

Název stavby Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa: Veselí n. L. – Soběslav
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel Sdružení Veselí n. L. – Soběslav (vedoucí účastník: EUROVIA CS, a.s.; účastník sdružení: GJW Praha, spol. s r.o.)
Začátek a konec stavby km 56,016 – km 62,385
Traťové koleje 2
Traťová rychlost 160 km/h
Termín zahájení 02/2014
Termín dokončení 08/2015
Celkové náklady stavby 1 550 469 416 Kč (bez DPH)
Schválený příspěvek EU 773 784 686 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC