Na dalším úseku mezi Prahou a Českými Budějovicemi přibyla druhá kolej

14.09.2015

Správa železniční dopravní cesty dnes v železniční stanici Soběslav slavnostně ukončila modernizaci části 4. tranzitního železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic, konkrétně úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Cestující se mohou těšit zejména na zkrácení jízdních dob a v neposlední řadě také na pohodlnější a bezpečnější cestování.

 

 

 

Mezi nejdůležitější přínosy projektu patří zdvoukolejnění celého úseku, a především pak navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Občané Soběslavi se díky stavbě dočkali výrazné modernizace svého nádraží. Stavbaři pro ně vybudovali jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště u výpravní budovy, dále podchod se schodišti a výtahy, kromě toho zde vznikla nová technologická budova.

„Na jihočeském koridoru probíhalo od března loňského roku několik modernizací a kvůli rozsáhlým stavebním úpravám se cestující museli smířit s řadou výluk na trati. Výsledek ale stojí za to. Zatímco nyní trvá cesta vlakem z Prahy do Českých Budějovic zhruba dvě a půl hodiny, v budoucnu se zkrátí na pouhých 90 minut,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí výstavby na 6,4 kilometru dlouhé trati mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví bylo také vybudování moderního zabezpečovacího zařízení. Dva stávající železniční přejezdy byly nahrazeny mimoúrovňovým křížením, zbývající zrušeny. Výjimku tvoří přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane po dokončení stavby dočasně zachován. Stavební práce dále zahrnovaly modernizaci sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení.

Celkové náklady stavby s názvem Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav činí 1 253 063 156 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 617 662 760 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby

Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora
1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav

Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální projektant METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
GJW Praha spol. s r.o.

Začátek a konec stavby km 56,016–km 62,420
Traťové koleje 2
Nejvyšší traťová rychlost 160 km/h
Termín zahájení 02/2014
Termín dokončení 08/2015
Celkové náklady stavby 1 253 063 156 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 617 662 760 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC