Modernizace v Sokolově hotova

11.09.2009

Modernizace železniční stanice Sokolov je dokončena

Sokolov, 11. září 2009 – Slavnostního ukončení modernizace se dnes dočkala železniční stanice Sokolov. Výsledkem je výrazné zvýšení úrovně železniční dopravy včetně bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu. Stěžejní záležitostí pro osobní dopravu je nové ostrovní nástupiště a podchod, který nyní vede od výpravní budovy k ostrovnímu nástupišti a dál až do městské části Šenvert. Přístupy do podchodu zajišťují schodiště, pro cestující se sníženou pohyblivostí jsou k dispozici moderní výtahy. Železniční stanice má nové informační zařízení, rozhlas, hodiny a monitorovací kamerový systém.

Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Ing. Miroslav Konečný uvedl: „Původní stav železniční infrastruktury v žst. Sokolov neodpovídal významu tohoto frekventovaného dopravního centra na trati Chomutov – Cheb. Během stavby byla zrušena řada výhybek pro celkové zjednodušení kolejového řešení. Náročnou rekonstrukcí prošel také železniční most přes Svatavu. Původní přímo pojížděné ocelové nosné konstrukce (pod každou kolejí) byly nahrazeny plnostěnnými ocelovými konstrukcemi s průběžným štěrkovým ložem.“

V rámci stavby byla upravena konfigurace kolejiště včetně rekonstrukce hlavních kolejí a úprav na obou zhlavích osobního nádraží pro rychlost až 80 km/hod. Stavba plynule navázala na již zrealizovanou elektrizaci trati Kadaň – Karlovy Vary (2006). Hlavní stavební práce byly zahájeny v březnu 2008. Koleje (vč. výhybkových částí) jsou bezstykového provedení (svařené). Stanice má nové ostrovní nástupiště mezi kolejemi č.1 a 2 a boční nástupiště u koleje č. 3. Nástupiště nyní splňují veškeré předepsané parametry, vč. požadavků ŽP zdravotně postižených. Vznikl také nový podchod, který nyní vede od výpravní budovy k ostrovnímu nástupišti a dál do městské části Šenvert.

Zhotovitelem stavby Modernizace žst. Sokolov bylo Sdružení sokolovského nádraží sestávající z akciových společností Viamont DSP a Subterra. Předseda představenstva společnosti Viamont DSP Ing. Ondřej Novák při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: "Bylo nutné vyřešit problematické odvodnění železničního spodku, zcela nevyhovující byl stav nástupišť s úrovňovými přístupy k vlakům. Ojedinělá a zejména technicky velice náročná byla také rekonstrukce železničního mostu. Vše se ale díky vynikající koordinaci řady souběžných činností podařilo.“

Po stránce zabezpečovacího zařízení bylo nutné vyměnit staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení a vytvořit předpoklady pro zavedení pravostranného provozu v celém traťovém úseku, tj. až do žst. Cheb. Zrekonstruovat bylo nutné také zastaralé sdělovacího zařízení, trakční vedení a osvětlení. Staniční zabezpečovací zařízení (typ elektronické ústřední stavědlo ESA 11) je obsluhováno počítačem z centrálního pracoviště. Vytvořeny byly rovněž úvazky traťového zabezpečovacího zařízení a stavba umožnila dálkové ovládání žst. Citice. Důležitým přínosem je také zavedení pravostranného provozu v celém úseku, tj. z žst. Chomutov až do žst. Cheb. Venkovní prvky zabezpečovacího zařízení byly instalovány nové. Nově jsou vytvořeny v hlavních staničních kolejích kolejové obvody 275 Hz s kódováním pro LVZ o kmitočtu 75 Hz. Ostatní část zabezpečeného kolejiště je vybavena počítači náprav.

Trakční systém je tvořen střídavou trakční soustavou 25 kV, nové trakční vedení zajišťuje úpravy dle změněné polohy kolejového řešení. Silnoproudé rozvody řešily především veškeré osvětlení (nástupiště, podchody), dále elektroinstalace v technologických objektech, elektroohřev výhybek, kabelové rozvody apod.

Stavba je financována výhradně z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Město Sokolov přispělo částkou 9 milionů Kč. Celkové investiční náklady na stavbu činí 533 milionů korun. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost SUDOP Praha, a.s.

Základní technické údaje

Svršek

 • Rekonstrukce výhybek (mat. nový): 22 ks
 • Rekonstrukce výhybek (mat. užitý): 3 ks
 • Rušení výhybek: 12 ks
 • Rekonstrukce kolejí vč. přípojných polí: 4 418 m
 • Rozsah sanace železničního spodku: 27 384 m2

Všechny výhybky nyní tvaru S49, v hlavních kolejích jsou v provedení se žlabovým pražcem s pružným upevněním kolejnice.

Nástupiště

 • Ostrovní: 250 m
 • Jednostranné:100 m
 • Podchod (délka): 17,985 m
 • Prodloužení podchodu ve směru do města: 17,870 m

Elektrická zařízení

 • Montáž EOV: 24 výhybek
 • Montáž elektromotorických přestavníků: 39 výhybek
 • Zařazení výhybek do ústředního stavění: 39 výhybek
 • Nové trakční vedení: 1 800 m

Ostatní

 • Rekonstrukce mostů: 1 ks (v km 208,664)

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC