Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

24.06.2016

Dne 24. 6. 2016 se za účasti ministra dopravy Dana Ťoka sešla Správní rada SŽDC na svém pravidelném jednání. Hlavním bodem jejich programu byl podpis smluv o prodeji části závodu mezi ČD a SŽDC.


„Prodejem části závodu, respektive převodem nádraží vstupuje Správa železniční dopravní cesty do další etapy své existence,“ řekl po jednání předseda správní rady Vladimír Novotný. Tu dosavadní, která byla výrazně zaměřena především na čerpání evropských fondů, dnes završili generální ředitelé SŽDC a ČD slavnostním podpisem smluv o převodu nádražních budov do vlastnictví SŽDC. Tím se uskutečňuje další výrazný krok k úplnému oddělení dopravce a správce infrastruktury, který po členských státech žádají i předpisy EU. Fyzicky nabude převod části závodu účinnosti k 1. červenci.  „Není to samozřejmě jen o nádražích. Bylo potřeba smluvně ošetřit mnoho dalších detailů. S přechodem zhruba 1500 budov je totiž spojen i příchod 316 nových zaměstnanců. Bylo taktéž potřeba s Českými drahami vyřešit otázku nájemních smluv na provozní prostory, které budou po 1.7. užívat,“ doplnil další body jednání Novotný.

Přesun nádraží od dopravce ke státnímu správci infrastruktury schválila vláda už koncem loňského roku a následně jej potvrdily i všechny orgány Českých drah. Od převodu nádraží si stát slibuje zlepšení údržby stanic, protože státní správa může na jejich opravy čerpat více peněz z fondů EU než České dráhy, které jsou akciovou společností. Na rozdíl od Českých drah, které mohou z dotací do oprav vložit maximálně 40procentní podíl evropských peněz, státní správce infrastruktury může dosáhnout až na 85procentní dotaci.

„Během následujících měsíců provedou zaměstnanci SŽDC podrobnou inventarizaci nového majetku, když zkontrolují nejen všechny objekty, ale i vybavení, pozemky a smlouvy,“ nastínil nejbližší aktivity SŽDC předseda správní rady Vladimír Novotný.


Pro bližší informace kontaktujte:
Ing. Vladimír Novotný, předseda Správní rady SŽDC, tel: 731 546 469


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC