Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

29.09.2015

Výsledky hospodaření Správy železniční dopravní cesty za první pololetí letošního roku, personální audit na generálním ředitelství nebo aktuální stav běžících projektů, jako jsou převod nádražních budov, stavební zakázka Hanušovice – Jeseník a čerpání fondů OPD. To jsou zásadní body z programu pravidelného pátečního jednání Správní rady SŽDC.

Dne 25. 9. 2015 na svém pravidelném jednání projednala rada tato témata:

- Správní rada vzala na vědomí informaci o hospodaření státní organizace v prvním pololetí roku 2015. „Při porovnání s loňským rokem je jasně vidět, že si podnik stojí lépe, než ve stejném období loni,“ řekl po jednání předseda správní rady Vladimír Novotný.

- Členové správní rady byli informováni o aktuálně skončeném personálním auditu na generálním ředitelství. Tento detailní audit proběhl právě z jejich iniciativy. „V první části závěrů této kontroly jsme byli informováni o tom, že v jejím rámci byla dána do souladu veškerá potřebná personální dokumentace, tedy systematizace, pracovní činnosti i organizační struktura. V druhé části, která je naplánovaná na příští zasedání, již dostaneme i konkrétní opatření, tedy přijaté kroky v oblasti optimalizace nebo nutných přesunů,“ nastínil obsah projednávání tohoto bodu šéf dozorčího orgánu. Správní rada podle něj také doporučila pokračovat v personálních auditech i nadále a v dalších složkách organizace.

- Zasedající byli informováni o aktuálním stavu jednání v kauze problematické stavební zakázky Hanušovice – Jeseník. Správa železniční dopravní cesty v jejím rámci jedná s firmou Klement o vyřešení situace, kdy zhotovitel není schopen realizovat řádně vysoutěženou zakázku v daných termínech. „Správní rada v tomto případě logicky tlačí na maximálně rychlé obnovení dopravy v tomto dočasně vyloučeném úseku trati. Požádali jsme též o další informování v této kauze,“ tlumočil stanovisko rady Novotný.

- Správní rada vzala na vědomí souhrnné informace o stavu projektu koupě části závodu od ČD. „Harmonogram akce, který počítá s převodem k 1. 1. 2016, je podle našich informací stále reálný. SŽDC je na tento krok připravena. Zadali jsme proto odpovědnému náměstkovi za úkol vypracovat strategický materiál, který nastíní budoucí využití tohoto majetku i rozsah jeho nutné rekonstrukce,“ uvedl Novotný.

 - Členové rady obdrželi i aktuální informace o stavu čerpání přidělených evropských finančních prostředků. „K červnu opustilo účty SŽDC již přes 12,5 miliardy korun. Pokud to srovnáme s loňským rokem, kdy za stejné období bylo proplaceno 5,5 miliardy, jasně to ilustruje, jak intenzivní je stavební aktivita na síti. Všechny předložené dokumenty naznačují, že je velmi reálné, aby SŽDC vyčerpala všechny letos přidělené prostředky, které převyšují hodnotu 36 miliard korun,“ shrnul i poslední bod předseda správní rady Vladimír Novotný.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC