Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

31.08.2015

Správní rada SŽDC se na pátečním jednání usnesla na pravidelném informování veřejnosti o své činnosti a průběhu jednání. Proto rozhodla, že vždy po aktuálně skončeném jednání bude zveřejněna zpráva s hlavními body projednaného programu.

Dne 28. 8. 2015 na svém pravidelném jednání projednala rada tato témata:

- Správní rada vzala na vědomí informaci o jednání s hlavním městem Prahou o realizované směně pozemků většího rozsahu. SŽDC se zástupci metropole vypořádala majetkové situace, kdy správce drážní infrastruktury například vlastnil pozemky pod komunikacemi města a naopak.

„Jsem rád, že po roce intenzivní práce je tato agenda úspěšně uzavřena. Je to další významný krok k narovnání komplikovaných majetkových vztahů mezi SŽDC a dalšími subjekty, které si neseme z minulosti,“ řekl po jednání předseda správní rady Vladimír Novotný.

- Správní rada se usnesla na prodeji nepotřebných pozemků v lokalitě Praha – Libeň. Na pozemky s minimální stanovenou cenou 52 milionů korun bude vypsána veřejná soutěž.

- Vzhledem k rekordnímu rozsahu letošních stavebních prací (především ve vazbě na končící fázi OPD1) projednala správní rada aktuální stav prostavěnosti a přípravy akcí. Členové rady pověřili v těchto souvislostech generálního ředitele SŽDC úkolem důslednější kontroly průběhu staveb.

„SŽDC se musí i v těchto lhůtách zaměřovat na 100% plnění kvalifikačních předpokladů, dodržování všech lhůt a záručních podmínek. Zároveň musí být stále důsledná při pravidelných kontrolních dnech nebo přejímkách staveb,“ tlumočil stanovisko rady Novotný.

- Správní rada vzala na vědomí souhrnné informace o prázdninových mimořádných událostech na železnici. Členové byli seznámeni i s přijatými opatřeními. Byli tak informováni například o ustanovení a úkolech komise, která vznikla z rozhodnutí ministra dopravy. Skupina sdružuje všechny významné organizace v dopravním železničním resortu a má navrhnout v daných termínech možnosti dalšího technického vybavení a úpravy přejezdů. Správní rada si vyžádala průběžné zprávy o činnosti skupiny.

- Správní rada obdržela aktuální informace o chystaném prodeji části podniku ČD. Konstatovala, že je SŽDC po technické stránce na převzetí budov připravena. Správní rada je připravena schválit převod nádražních budov z ČD na SŽDC ihned po přijetí patřičného usnesení vládou ČR. Byl odsouhlasen i seznam 41 prioritních projektů na modernizaci vybraných nádražních budov.

- Správní rada na svém zasedání projednala průběh pravidelného plnění ročních ukazatelů KPI managementu SŽDC.

Pro bližší informace kontaktuje:
Ing. Vladimír Novotný, předseda Správní rady SŽDC, tel: 731 546 469


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC