Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

31.05.2017

Správní rada Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dne 31. 5. 2017 projednala a schválila na svém pravidelném zasedání „Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2016“.


Na jednání správní rady byl zároveň předložen a projednán i draft „Zprávy nezávislého auditora“ s výrokem auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Finanční ukazatel EBITDA dosáhl za rok 2016 kladné výše 1 672,4 mil. Kč. EBITDA je nejdůležitějším indikátorem, který ukazuje provozní výkonost společnosti.

Dále vzala Správní rada na vědomí vyhodnocení auditní činnosti Odboru interního auditu SŽDC a zjištění z provedených auditů a kontrol externích kontrolních orgánů za rok 2016. Na vědomí také vzala vyhodnocení kontrolní činnosti SŽDC za rok 2016 a vyjádřila podporu přípravě bezplatného převodu výpravní budovy Praha-Bubny ze SŽDC na Hlavní město Prahu za účelem vybudování památníku obětem holocaustu.

 

Pro bližší informace kontaktujte:
Ing. Vladimír Novotný, předseda Správní rady SŽDC, tel: 731 546 469


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC