Zahájení stavby Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ (dálkové ovládání zabezpečení)

06.12.2011

Stará Paka, 6. prosince – Dnes byla slavnostně zahájena stavba s názvem „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu včetně zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejišti a komfortu cestujících při nastupování do vlakových souprav. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

 

V rámci stavby bude vytvořeno nové dispečerské pracoviště pro postupné zapínání dálkového ovládání trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod a bude výrazně zmírněna vzájemná omezení pohybu vlaků ve stanici umožněním současných vjezdů, čímž dojde k urychlení jízdy vlaků a zhospodárnění osobní dopravy. Zároveň dojde k obnově části kolejiště. Vznikne nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. (nejmodernější) kategorie v obvodu železniční stanice Stará Paka. Přilehlé traťové úseky do Lomnice nad Popelkou, Roztok u Jilemnice, Horky u Staré Paky a Nové Paky budou místo stávajícího telefonického způsobu zabezpečení nově osazeny automatickými hradly.

Stávající nízká, převážně sypaná nástupiště budou nahrazena dvojicí nástupišť vnějších a dvojicí nástupišť poloostrovních, celkem se šesti nástupními hranami. Všechna nástupiště budou mít výšku 550 mm nad temenem kolejnice tak, aby byl možný bezbariérový nástup do nízkopodlažních vozidel. Přístup na nástupiště je od výpravní budovy pomocí chodníků, či přes přiléhající 2. nástupiště, na 3. nástupiště a přes centrální dvoukolejný přechod na 1. nástupiště a centrální jednokolejný přechod na 4. nástupiště.

Pro informování cestujících o příjezdech a odjezdech vlaků nebo o přístupu na nástupiště bude zřízen moderní informační systém
a rozhlas. Prostor stanice bude snímán kamerovým systémem.

V rámci stavby dojde také k posílení bezpečnosti silničního provozu, protože bude rekonstruováno celkem 12 železničních přejezdů.

Stavba „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“ je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby jsou 383 424 000 Kč; příspěvek EU představuje částku 270 565 121 Kč.

 

Základní informace  
Název stavby „Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ“
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel „Sdružení STARÁ PAKA“, jehož členy jsou společnosti
AŽD Praha s.r.o. a Elektrizace železnic Praha a.s.
Termín zahájení říjen 2011
Termín dokončení říjen 2012
Délka koleje DOZ 40,641 km
Počet rekonstruovaných PZS 12 ks
Počet mezistaničních úseků s novým TZZ 4 ks
Počet výhybek nově vybavených EOV 14 ks
Délka kolejí demontovaných 6 255 m
Demontované výhybky 35 ks
Délka koleje nové S 49 2 467 m
Výhybka nová 10 ks
Výhybka regenerovaná 7 ks

 

                 

 

                                                 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC