Nezbytné stavební práce na brněnském hlavním nádraží budou mít vliv na jízdu vlaků

27.06.2018

Cestující v moravské metropoli musejí už v průběhu letošních prázdnin počítat se změnami v jízdě vlaků. Na brněnském hlavním nádraží začne 16. července nepřetržitá výluka kusých kolejí u 5. a 6. nástupiště. Důvodem je zahájení dvou velkých rekonstrukcí železničních mostů přes Hybešovu a Křídlovickou ulici. Některé vlaky proto od září začnou opět využívat dolní nádraží, kde již začaly první stavební úpravy.


Brněnské hlavní nádraží vyžaduje pro zvládnutí současné intenzity provozu nezbytné opravy nevyhovujícího stavu dopravní infrastruktury. Týká se to i památkově chráněných mostních objektů, po kterých vlaky mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace v samotném centru města. Jejich rekonstrukce začnou letos v létě a budou pokračovat i v příštím roce.

Již zmiňované kusé koleje využívají především vlaky jedoucí od Zastávky u Brna a Moravských Bránic. Vybrané spoje z těchto směrů skončí od 16. července svou jízdu ve stanici Brno-Horní Heršpice. Cestující mířící na brněnské hlavní nádraží budou moci přestoupit na vlaky, které obsluhují trať z Břeclavi do Brna. Od 1. září bude novou konečnou stanicí prvně uvedených spojů dolní nádraží, odkud bude zajištěna náhradní autobusová doprava do centra města. Příslušná opatření budou platit i pro cestování v opačném směru.

 

Památkově chráněné mosty potřebují rekonstrukci

V případě mostu přes Hybešovu ulici je navržena rekonstrukce jeho ocelové nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Mostovkové plechy, takzvané puklovky, se opraví, případně nahradí novými stejného tvaru. Odvodnění bude nové, opraví se také zábradlí s tím, že se doplní jeho chybějící prvky. Dále dojde k obnově protikorozní ochrany celé konstrukce. Kompletní sanací projde rovněž spodní stavba, kamenné části budou očištěny, poškozené kamenné kvádry se vymění.

Podobný rozsah budou mít i práce na dvou ocelových konstrukcích mostu přes Křídlovickou ulici, který se nachází přibližně 600 metrů jižněji směrem na Horní Heršpice. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu, stávající odvodnění nosné konstrukce pomocí žlabů a svodů vystřídá uzavřený systém. V případě spodní stavby se zbourají závěrné zídky s úložnými kamennými bloky a postaví se nové ze železobetonu s kamenným obkladem. Kamenné opěry mostu projdou injektáží a přespárují se. Římsy v okolí mostních konstrukcí budou nové s návazností na ty stávající. Celkové investiční náklady obou akcí dosahují výše 343 milionů korun.

 

Největší dopad budou mít výluky od prosince

Investičně nejnáročnější bude bezesporu kompletní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, které se bude v cílovém stavu dálkově ovládat z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Vzhledem k tomu, že stávající zařízení ve stanici bude během realizace stále funkční, musí se nové umístit do vybudovaného technologického objektu. První práce začaly již květnu, a to právě výstavbou provozní budovy pro reléové zabezpečovací zařízení. Vedle zabezpečení se bude také řešit rekonstrukce napájení, kolejí a výhybek na břeclavském zhlaví, úpravy kolejiště ve stanici i na přilehlých úsecích. Hlavní výluka v souvislosti s rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení na brněnském hlavním nádraží začne letos v prosinci.

Stejně jako v uplynulých letech budou kvůli omezením v centrální brněnské stanici vlaky zajíždět na dolní nádraží v blízkosti autobusového nádraží Zvonařka. Nezbytné stavební úpravy se zde posunuly přibližně o dva měsíce kvůli podání podnětu k antimonopolnímu úřadu na přezkoumání příslušné veřejné zakázky. Smlouva s vítězným uchazečem mohla být podepsána až v závěru dubna, krátce na to se rozběhly první práce. Ty zahrnují nejen úpravy kolejiště a zabezpečovacího zařízení, ale především vybudování nového nástupiště, na které bude přístup cestujících podchodem. SŽDC současně připravuje prostory na dolním nádraží tak, aby je od zahájení roční výluky letos v prosinci mohli využívat cestující.

 


Soubory ke stažení

tz-ke-stazeni.pdf pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC