Cestování v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem je díky modernizaci rychlejší, bezpečnější a pohodlnější

13.06.2016

Opatovice nad Labem, 13. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty vybudovala 2. kolej na traťovém úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. Projekt je první částí modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. Hlavním přínosem stavby je především zvýšení traťové rychlosti a zajištění většího pohodlí a bezpečnosti cestujících.

 

 

Modernizace zahrnovala výstavbu druhé koleje mezi železničními stanicemi Stéblová a Opatovice nad Labem, kompletní rekonstrukci stávající koleje, vybudování bezbariérových nástupišť, protihlukových stěn a nového trakčního vedení. Součástí stavebních prací byla rovněž instalace nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nového dispečerského řízení a dálkové diagnostiky technologických systémů.

„Jedním z největších přínosů modernizace je zvýšení traťové rychlosti, a tedy i zkrácení jízdních dob. Vlaky mohou v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem projíždět rychlostí až 160 km/h. Modernizace také navýšila přepravní kapacitu a zajistila větší bezpečnost provozu a dostupnost pro osoby s omezenou možností orientace,“ shrnul přínosy projektu generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Před stanicí Stéblová jsme vložili na trať jednu z nejdelších výhybek v České republice, která díky své délce 94 metrů umožňuje vlakům jet do odbočky rychlostí až 130 km/h,“ uvedl projektový manažer společnosti Skanska Milan Svatoň. „Modernizaci tratě určitě ocení obyvatelé Opatovic nad Labem, kde jsme postavili novou zastávku tak, aby byla zhruba o jeden kilometr blíže centru obce,“ dodal.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Celkové náklady stavby s názvem Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem činily 995 307 682 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 739 103 205 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byla společnost Skanska a. s.

 

Název stavby Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Skanska a. s.
Termín zahájení 06/2014
Termín dokončení 11/2015
Celkové náklady stavby 995 307 682 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 739 103 205 Kč

 

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC