Železniční stanice Strakonice prošla výraznou proměnou

22.09.2015

Strakonice, 22. září 2015 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rozsáhlou modernizaci železniční stanice Strakonice, která tvoří důležitý dopravní uzel na trati České Budějovice – Plzeň. Realizace této stavby přinesla zásadní změny v dispozičním uspořádání stanice a technologii jejího provozu v souladu s nejmodernějšími standardy v oblasti bezpečnosti železniční dopravy a cestujících.

 

 

 

„Železniční stanice Strakonice se před rekonstrukcí nacházela v již nevyhovujícím stavu – neměla zajištěný mimoúrovňový přístup na nástupiště a disponovala zastaralým zabezpečovacím zařízením, které bylo nutné modernizovat. Jedním z největších přínosů realizace projektu je zvýšení propustnosti stanice a bezpečnosti cestujících, kteří díky nově vybudovanému podchodu a modernizovaným nástupištím získali snadnější a pohodlnější přístup k vlakům,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Podchod pod kolejištěm nyní umožňuje bezbariérový přístup na dvě částečně zastřešená ostrovní nástupiště. Ten, i díky finančnímu příspěvku města Strakonice, zajišťuje plynulý přístup k vlakům jak ze směru od autobusového nádraží, tak i obyvatelům žijícím  lokalitách Podsrpenská a Přední Ptákovice. Nový informační systém pomáhá cestujícím rychle se zorientovat v tomto frekventovaném dopravním uzlu, bezpečnost v prostorách stanice monitoruje kamerový systém.   

Projekt významně zkvalitnil také provozní parametry stanice Strakonice. Došlo ke kompletní rekonstrukci železničního svršku i spodku, komunikací a zpevněných ploch, mostů a propustků, trakčního vedení a osvětlení železniční stanice. Nové uspořádání kolejových rozvětvení nyní umožňuje současné vjezdy vlaků ze všech směrů, tedy od Plzně, Českých Budějovic, Volar i Březnice. Ve stanici bylo rovněž instalováno moderní zabezpečovací zařízení a vznikla nová budova řízení provozu železniční dopravy.  

Celkové investiční náklady stavby s názvem Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice činí 564 076 616 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 338 378 367 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby

Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice

Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální projektant SUDOP PRAHA a.s. a H-PRO spol. s r.o.
Zhotovitel Chládek & Tintěra, a.s.
Začátek a konec stavby km 269,668 – km 274,741
Začátek a konec úprav kolejí km 271,332 – km 273,319
Termín zahájení 04/2014
Termín dokončení 08/2015
Celkové investiční náklady stavby 564 076 616 Kč
Příspěvek EU v maximální výši 338 378 367 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC