Železniční stanice Strakonice získá podchod a ostrovní nástupiště

25.09.2014

Strakonice, 18. září 2014 – Poklepem kolejnice v kapitulní síni strakonického hradu dnes byla slavnostně zahájena rekonstrukce železniční stanice Strakonice. Obyvatelé a návštěvníci města se brzy dočkají bezpečnější a pohodlnější cesty vlakem. Stavba bude zahrnovat nejen rekonstrukci staničních kolejí a výhybek, ale i vybudování podchodu, který spojí nová ostrovní nástupiště. To vše provede zhotovitelská firma Chládek & Tintěra.

 

 

 

„V rámci trati České Budějovice – Plzeň má železniční stanice Strakonice mimořádně důležité postavení, protože do ní zaúsťují regionální tratě z Volar a Březnice. V současnosti je však již v nevyhovujícím stavu, disponuje pouze úrovňovými nástupišti a přechody a rovněž zastaralým zabezpečovacím zařízením. Rekonstrukce zvýší propustnost stanice a také bezpečnost a komfort cestujících. Ti se těší zejména na vybudování podchodu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Podchod pod kolejištěm umožní přístup na dvě zastřešená ostrovní nástupiště, a to bezbariérově, protože součástí stavebních úprav je i instalace výtahů. Díky finančnímu příspěvku města vyústí až u hřbitova na druhé straně nádraží. Orientaci cestujících v tomto frekventovaném dopravním uzlu pomůže zlepšit nový informační systém, jejich bezpečnost zase posílí kamery.   

Projekt významně zkvalitní také provozní parametry stanice Strakonice. Rekonstrukci se podrobí železniční svršek i spodek v hlavních kolejích, výhybky a také mosty. Nové uspořádání kolejových rozvětvení umožní současné vjezdy vlaků ze všech směrů, tedy od Plzně, Volar i Březnice. Ve stanici bude dále instalováno moderní zabezpečovací zařízení a vznikne nová budova řízení provozu železniční dopravy.  

Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 85 % ze způsobilých nákladů stavby.

Název stavby Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant H-PRO spol. s r.o.
Zhotovitel Chládek & Tintěra, a.s.
Začátek a konec stavby km 269,668 – km 274,741
Začátek a konec úprav kolejí km 271,332 – km 273,319
Termín zahájení 04/2014
Termín dokončení 08/2015
Stavební náklady (bez DPH)

456 288 070 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC