Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480–23,610 a kol. č.1 v km 21,110–27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR“

14.12.2011

Střelná, 14. prosince 2011 – Zahájená stavba řeší kromě potřebné rekonstrukce Střelenského tunelu z roku 1936 také obnovu koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě (v úseku od státní hranice se SR do km 27,271)
a opravu zastávky Střelná. Rekonstrukcí projde několik mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také nové trakční vedení a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a dálkového řízení trati. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

 

Tunel a koleje
S ohledem na nedostatečnou tloušťku kolejového lože bude v tunelu postavena speciální jízdní dráha (SJD) prefabrikovaného typu o délce 415,760 metrů v každé koleji. V rámci rekonstrukce tunelu trouby budou očištěny zvětralé či poškozené částí ostění, bude svedena voda ze zatékajících dilatačních spár svodnicemi do řezaných drážek, v plošně zatékajících pasech s největšími přítoky bude provedeno spárování zdiva. Následně bude provedena těsnící injektáž prosakujících částí zdiva včetně klenby a další důležité rekonstrukční práce včetně prací na obou portálech. Nové oplocení portálů a zárubních zdí bude zabraňovat přístupu nepovolaných osob do prostoru v blízkosti trakčního vedení. Osvětlení tunelu bude provedeno zářivkovými svítidly s roztečí
12 metrů.

Zastávka Střelná
U koleje č. 1 a 2 budou rekonstruována krajní nástupiště o délce nástupištní hrany 140 metrů. Nástupiště bude ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro snadný nástup a výstup cestujících. Přístup na nástupiště bude bezbariérový a mimoúrovňový.

Součástí stavby je také vybudování nových stylových dřevěných přístřešků pro cestující u každé koleje. Oba přístřešky budou vybaveny vždy dvěma svítidly v provedení „antivandal“, jednou kotvenou lavičkou a dvěma informačními panely. Zastávka bude osvětlena celkem 14 novými svítidly. Svítidla budou osazena na sklopné pružinové stožáry výšky 6 metrů. Součástí osvětlení bude
i napojení svítidel v přístřešcích pro cestující. Stávající rozhlas pro cestující bude také rekonstruován. Reproduktory budou instalovány na nové sklopné osvětlovací stožáry.

Nezbytná individuální protihluková opatření (IPO) jsou na základě hlukové studie navržena
u tří domů v Horní Lidči (v km 26,970) a u dvou ve Střelné na Moravě (v km 23,700). Realizována budou až na základě kontrolních měření hluku po dokončení celé stavby.

Celkové investiční náklady stavby jsou 316 605 068 Kč. Stavba byla navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Míra podpory činí
81,98 % způsobilých výdajů stavby. Zbývající část je financována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Vybraná data  
Název stavby „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č.1 v km 21,110 –27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant Moravia Consult Olomouc, a.s.
Zhotovitel Subterra a.s., divize 3
Termín zahájení září 2011
Termín dokončení květen 2013
Délka tunelu 298 m
Délka stavby 6,152 km
Traťová rychlost 90 km/h

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC