Dokončení rekonstrukce Střelenského tunelu přineslo pozitiva i pro cestující

28.06.2013

Střelná, 28. června 2013 – Rekonstruovaný Střelenský tunel, opravené koleje a nová nástupiště v zastávce Střelná jsou konkrétním výsledkem stavebních prací, které probíhaly v uplynulých 18 měsících na trati 280 Hranice na Moravě – Střelná v těsné blízkosti slovenské hranice. Stavbu, na jejímž financování se výrazně podílela Evropská unie, dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty.

 

 

Stavba zahrnovala nejen rekonstrukci první koleje od státní hranice se Slovenskem po stanici Horní Lideč, ale i Střelenského tunelu, včetně obou jeho kolejí, a také vybudování nových nástupišť v zastávce Střelná. Revitalizací kolejového svršku a spodku se zlepšily jízdní parametry; došlo ke zvýšení traťové rychlosti až na 90 km/h a zřízení bezstykové koleje. Současně se provedla oprava mostů, propustků a zárubních zdí.

Předmětem stavby byla rovněž výměna trakčního vedení a úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Zajímavostí bylo vybudování pevné jízdní dráhy v tunelu. Jde o konstrukci železničního svršku bez štěrkového lože, jejímž hlavním nosným prvkem je armovaná betonová deska, do které je vetknuto upevnění kolejnic. V Česku byla tato technologie použita teprve podruhé.

Zlepšení komfortu pro cestující v zastávce Střelná bylo dosaženo výstavbou nových nástupišť s nástupní hranou v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice s bezbariérovým přístupem. Obě nástupiště osadili stavbaři přístřešky z ocelových tenkostěnných profilů s  protikorozní ochranou. Boční a zadní výplně nosné konstrukce jsou z masivního tvrdého dřeva, boční stěny jsou částečně proskleny. Každý přístřešek je vybaven dvěma svítidly v provedení „antivandal“, jednou kotvenou lavičkou a dvěma informačními panely. Rekonstrukcí prošly rovněž rozhlas pro cestující a osvětlení zastávky. Reproduktory jsou nyní instalovány na nové sklopné osvětlovací stožáry.

Rekonstrukcí tunelu se odstranil havarijní stav betonových konstrukcí zárubních zdí a příčných žeber a provedla se sanace tunelové trouby a rekonstrukce odvodnění. Součástí prací bylo například očištění zvětralých či poškozených částí ostění otryskáním tlakovou vodou a svedení vody ze zatékajících dilatačních spár svodnicemi do řezaných drážek. Dále se zde provedla těsnicí injektáž technologických trhlin v betonu, nástřik sanační vrstvy stříkaného betonu a osazení nových odvodňovacích žlabů z betonových prefabrikátů.

Osvětlení tunelu je nyní zářivkovými svítidly ve venkovním provedení a s použitím „mrazuvzdorných“ trubic. Svítidla jsou osazena ve výši 2,7 m a chráněna drátěnými kryty. Osvětlení se ovládá tlačítkovými ovladači umístěnými na začátku a na konci tunelu.

Stavba byla navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti EU Operačního programu Doprava programového období 2007–2013. Celková míra podpory činí 82,08 % způsobilých výdajů. Zbývající část byla spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol.
č. 1 a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č. 1 v km  21,110 – 27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant Moravia Consult Olomouc, a.s.
Zhotovitel Subterra a.s.
Začátek stavby 9/2011
Ukončení stavby 6/2013
Celkové investiční náklady 669 025 000 Kč
Vlastní investice (bez DPH) 305 671 774 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC