Evropská komise schválila další projekt SŽDC

22.12.2010

ČESKÁ ŽELEZNICE MÁ JIŽ PÁTÝ VELKÝ SCHVÁLENÝ PROJEKT KE SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKOU UNIÍ

Praha, 22. prosince 2010 – V pořadí pátý velký investiční projekt (nad 50 milionů eur) schválila Evropská komise. Jedná se o další investiční akci státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Předpokládaný příspěvek Evropské unie prostřednictvím Operačního programu doprava z Fondu soudržnosti je přibližně 2,6 mld. Kč. Je důležité zdůraznit, že tento v pořadí již pátý příspěvek EU se opět, stejně jako čtyři předchozí, týká investičních akcí na železnici.

Optimalizovaný úsek trati, který se celý nachází na území Plzeňského kraje, má délku 32 km a hlavním záměrem je především zvýšení technických parametrů dané trati tak, aby kvalitativně odpovídaly vysokým nárokům pro transevropskou dopravní síť, dle TSI (technické specifikace interoperability).

Předmětem stavby je také 7 železničních stanic (Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní), zastávky se v tomto úseku nevyskytují. Stávající traťové rychlosti se pohybují v rozmezí 60 – 90 km/hod. Celý úsek stavby je elektrizován střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz. Zabezpečovací zařízení je 3. kategorie reléového typu (z r. 1968), ovládané dálkově z dispečerského řídícího pracoviště v Plzni.

Hlavní náplní stavby jsou především úpravy zemního tělesa a kolejové úpravy vč. směrových posunů, za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že stavba je situována ve velmi složitém a nepřístupném území, bude rychlost oproti stávajícím traťovým rychlostem, které jsou v rozmezí 60 – 90 km/hod, zvýšena pro klasické soupravy až na cca 120 km/hod a pro soupravy s naklápěcí technikou až na cca 140 km/hod. Rozhodujícím přínosem bude dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC – GC.

Rozsáhlé úpravy a rekonstrukce jsou prováděny na mostních objektech, železničních přejezdech a trakčním vedení.  Rostou nová nástupiště ve stanicích, s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice a upraveny budou ostatní prostory pro cestující. Vybudováno bude rovněž zařízení technologie, které tvoří především nové moderní sdělovací a zabezpečovací zařízení pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Podél celé trati budou položeny nové kabely, které propojí celý systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu do jednoho centrálního pracoviště v Plzni a později v Praze. Výstavba sdělovacího zařízení zahrnuje rovněž instalaci elektrické požární signalizace v jednotlivých stanicích, elektrickou zabezpečovací signalizaci, kamerový systém, rozhlasové zařízení apod. Součástí stavby bude i výstavba protihlukových stěn v délce cca 4,5 km, v souladu s požadavky hygienických norem a předpisů.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC