Trať Svitavy - Žďárec u Skutče má moderní zabezpečení

08.12.2010

Praha, 8. prosince 2010 - V živé paměti mají obyvatelé obce Krouna (trať č. 261 Svitavy-Žďárec u Skutče) fatální železniční neštěstí, které se odehrálo 24. června 1995. Služební vůz a tři nákladní vagóny naložené dřevem a železným šrotem o celkové hmotnosti 123 tun samovolně ujely a na čtyřkilometrovém klesání nabraly rychlost kolem 100km/h. Protože v místě chybělo jakékoliv dorozumívání, nemluvě o systému „Generální stop“, proti nekontrolovanému nákladu byl vypraven motorový osobní vlak.  V kritickou chvíli byla střetová rychlost 133 km/h, což mělo za následek, že z 23 cestujících přežili pouze čtyři.

Dnes už se něco podobného nemůže stát. A stojí za tím právě dokončená Racionalizace trati Svitavy-Žďárec u Skutče. Investorem akce byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Nové zabezpečení trati realizovala společnost AŽD Praha ve spolupráci se společnostmi Starmon, Chládek a Tintěra a JICOM. Předmětem stavby, která začala v říjnu 2008, bylo zřízení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení staničního, traťového a přejezdového z jednotného obslužného pracoviště v železniční stanici Svitavy. Plnohodnotné náhradní pracoviště bylo zřízeno také v železniční stanici Žďárec u Skutče, včetně graficko-technologické nadstavby a diagnostiky zabezpečovacích zařízení.

Staniční zabezpečovací zařízení elektronické je 3. kategorie typu ESA 33. V železniční stanici Polička je umístěna řídící úroveň a prováděcí úroveň (panely EIP - Electronic Interface Panel) je decentralizována v dopravnách Květná, Borová u Poličky, Čachnov a Skuteč. V železniční stanici Žďárec u Skutče bylo instalováno elektronické stavědlo K 2002 společnosti Starmon.

V mezistaničních úsecích, Květná – Polička, Polička – Borová u Poličky, Borová u Poličky – Čachnov, Čachnov – Skuteč bylo zprovozněno integrované traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie AH-ESA-04. Traťové úseky Svitavy – Květná, Skuteč – Žďárec u Skutče jsou řešeny zabezpečovacím zařízením AHP03.

Součástí racionalizace bylo také vybudování tří nových přejezdových zabezpečovacích zařízení PZZ EA. Šest původních přejezdových zabezpečovacích zařízení VÚD bylo nahrazeno PZZ EA a čtyři přejezdy byly rekonstruovány. Všechna přejezdová zabezpečovací zařízení byla doplněna diagnostikou, která odhalí viníka případné mimořádné události. Bezpečnost byla zvýšena doplněním přejezdníků. Strojvedoucí tak dostávají vizuální informaci o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení a mohou včas reagovat na případnou mimořádnou událost. V celém úseku se nachází 97 křížení železnice s pozemními komunikacemi. Proto jakékoliv rozšíření zabezpečení či rekonstrukce zastaralých typů přejezdových zabezpečovacích zařízení je přínosem ke zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.

„Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je pro SŽDC prioritou”,uvedl dnes Ing. Pavel Habarta, pověřen řízením SŽDC a dodal: „Investicí do vyššího a modernějšího zabezpečení přejezdů předcházíme mnohem větším nákladům v podobě odstraňování následků tragických mimořádných událostí na železničních přejezdech. Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že ani nejmodernější přejezdové zabezpečovací zařízení neodradí některé řidiče od zbytečného a hazardního chování na přejezdech.” 

V celém traťovém úseku Svitavy-Žďárec u Skutče bylo zřízeno traťové radiové spojení (TRS). Tento systém při včasné reakci dopravních zaměstnanců může zcela zabránit mimořádným událostem. Pomocí tzv. „generálního stopu“ lze zastavit všechny vlaky v celém řízeném úseku a zabránit tak například v úvodu popisovanému železničnímu neštěstí u obce Krouna, kde zbytečně zemřelo 19 lidí.

V neobsazených dopravnách byly vybudovány místní radiové sítě v pásmu 150 MHz a kamerový systém, který sleduje prostor kolejiště. Obrazové výstupy sleduje dispečer v  železniční stanici Svitavy. Odtud lze dálkově ovládat a automaticky odbavovat hlášení prostřednictvím rozhlasového zařízení pro informování cestujících, které bylo instalováno v dopravnách Květná, Polička, Borová u Poličky, Čachnov a Skuteč.

Byl zřízen také autonomní samočinný hasicí systém ve stavědlových ústřednách a místnostech zdrojů výpravních budov dopraven Květná, Polička, Borová u Poličky, Čachnov a Skuteč s dohledem z pracoviště dispečera v železniční stanici Svitavy.

Nedílnou součástí stavby je i elektrický ohřev výhybek mezi dopravními kolejemi v železničních stanicích Květná, Polička, Borová u Poličky, Čachnov, Skuteč a Žďárec u Skutče s dálkovým ovládáním z pracoviště dispečera v ŽST. Svitavy. Současně bylo i doplněno dálkové ovládání elektrického ohřevu výhybek v dopravnách Chrast u Chrudimi a Slatiňany.

V rámci stavebních úprav jsme provedli adaptaci stávajících prostor pro nové dopravní kanceláře a stavědlové ústředny s prvky pasivní mechanické ochrany. Součástí byla i demolice a odstranění St.I a St.II v ŽST. Polička.

„Vybudováním DOZ (dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení) celého úseku ze Svitav s plnohodnotným záložním pracovištěm ve Žďárci u Skutče byl snížen počet zaměstnanců o 46, čímž ušetří značné finanční prostředky nejenom na mzdách, ale hlavně se minimalizují možné chyby lidského činitele. Předpokládaná návratnost investice je asi 13 let,“říká generální ředitel AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle.

Technologie  
Staniční zabezpečovací zařízení SZZ ESA 33 - řídící úroveň 1 ks
Distribuované panely EIP - prováděcí úroveň 4 ks
Staniční zabezpečovací zařízení SZZ K 2002 (ŽST Žďárec u Skutče) 1 ks
   
Integrované TZZ AH-ESA-04 5 ks
TZZ AHP 03 2 ks
Elektromotorické přestavníky 11 ks
Pomocná stavědla 8 ks
Návěstidla 56 ks
Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné (PZS) typu PZZ-EA 3 ks
PZS typu VÚD nahrazených typem PZZ-EA 6 ks
PZS rekonstruované 4 ks

Další informace:

Bc. Pavel Halla
vedoucí oddělení komunikace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
tel.: +420 602 665 850
e-mail: halla@szdc.cz
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC