SŽDC přebírá správu pražského hlavního nádraží

17.10.2016

Praha, 17. října 2016 – Správu největšího nádraží v zemi přebírá Správa železniční dopravní cesty. Úderem půlnoci z neděle na pondělí zanikla platnost smlouvy se společností Grandi Stazioni. Stalo se tak výlučně z důvodu prodlení společnosti Grandi Stazioni s provedením a dokončením rekonstrukce, jež měla být původně dokončena již v roce 2013. Jednoznačným cílem nejbližších dní je, aby změna správy nádraží v žádném případě neovlivnila chod nádraží a nedotkla se cestujících i nájemců. Všechny kroky nového správce povedou k zachování kontinuálního provozu.
 

Převod Hl. nádraží.Zástupci SŽDC opakovaně informovali vedení společnosti Grandi Stazioni, že navrhované uzavření dodatku ke smlouvě by bylo v rozporu se zákonem, což potvrdilo i vyžádané stanovisko ÚOHS, které ho označilo jako podstatné změny smlouvy, tedy jako nepřípustné. Převzetím nájemní smlouvy nemá SŽDC žádnou smluvní a ani zákonnou povinnost k uzavřením dodatku.
„Od července, kdy jsme se stali vlastníkem nádraží, jsme italské kolegy upozorňovali na porušení zákona v případě prodloužení spolupráce. Proto nemůže být pro Grandi Stazioni překvapivé vyústění celé situace. Vystavit SŽDC právnímu deliktu skutečně nelze. Spravujeme majetek státu a musíme postupovat s péčí řádného hospodáře,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

 „Prioritní pro nás bylo oslovit všechny podnájemce na nádraží a informovat je o aktuální situaci. Nabízíme jim nové nájemní smlouvy, neboť původní, uzavřené s Grandi Stazioni, zanikly. Všechny smlouvy samozřejmě projdou revizí, neočekáváme však zásadní problémy.
S drtivou většinou již také jednáme, čímž jasně deklarujeme náš zájem o pokračování spolupráce,“ doplňuje Drmola.


SŽDC není smluvním nástupem Grandi Stazioni, proto podnájemcům nabízí nové nájemní smlouvy, jejímž obsahem není navrácení prostor do původního stavu, ale naopak zachování kontinuálního provozu nabízených služeb.

V nejbližších dnech se SŽDC důkladně seznámí s aktuálním stavem celého objektu, teprve poté může rozhodnout o dalších krocích. Správa nádraží bude plně v její kompetenci. Již nyní takto zajišťuje provoz více jak tisícovky nádraží. Pro tyto účely disponuje kvalifikovaným a zkušeným personálem. Hlavním cílem je urychleně připravit reálný plán opravy památkově chráněné Fantovy budovy a vrátit tak historické nádražní budově reprezentativní vzhled.

 

Smlouva mezi Českými drahami a Grandi Stazioni byla uzavřena 17. prosince 2003 na dobu určitou. Na SŽDC přešla budova hlavního nádraží včetně této smlouvy až v rámci prodeje části závodu, který proběhl v letošním roce.

SŽDC je státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách. Zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a správy nádraží. Také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky. S téměř 18 000 zaměstnanci patří mezi největší české firmy.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC