SŽDC chrání zájmy státu. Uhradí peníze za opravu hlavního nádraží, aby neplatila smluvní pokutu.

24.11.2016

Správa železniční dopravní cesty odešle na účet společnosti Grandi Stazioni Česká republika s.r.o. zhruba půl miliardy korun. Jde o krok, kterým se správce železnice snaží předejít účelovému zneužití smluvních sankcí, pokud by s platbou vyčkával až na ukončení soudního sporu. Částka vychází ze znaleckého posudku, který si z důvodu cílené nespolupráce společnosti Grandi Stazioni (GS) zadala sama státní organizace.


Společnost GS nárokuje u SŽDC v důsledku ukončení nájemní smlouvy na pražském hlavním nádraží  z důvodu uplynutí doby jejího trvání částku přesahující 770 milionů korun, ačkoliv původně v médiích hovořila o téměř dvojnásobné sumě. Tato částka podle GS odráží reálné náklady spojené s modernizací nádražní budovy po realizovaných účetních odpisech.

SŽDC by za současných okolností, kdy GS odmítá přes opakované urgence v dostatečném rozsahu předložit potřebné doklady prokazující skutečnou realizaci a hodnotu celého prezentovaného technického zhodnocení a oprav odbavovací haly a Fantovy budovy, vyčkala řádného konce probíhajícího soudního sporu tak, aby vyplacená výše byla s ohledem na sporná stanoviska stran určena nezávislým soudem. Bohužel smlouva z roku 2003, kterou podepsalo tehdejší vedení Českých drah, obsahuje i velmi vysokou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, což pro představu znamená skoro 4 miliony korun denně, pokud by se vyšlo z celkové výše pohledávky požadované GS. Tato společnost používá hrozbu smluvní pokuty navíc jako jedinou odpověď na urgence SŽDC k předložení všech potřebných dokladů.

„SŽDC proto za této situace bezodkladně zajistila zpracování znaleckého posudku, z jehož závěru vyplynulo akceptovatelné zdokladování tvrzeného nároku, a to pouze v částce 565.684.343,46 Kč. To je suma, u které máme za to, že byla v prostorách hlavního nádraží opravdu investována s odkazem na doposud zajištěné dodavatelské faktury a další doklady s odpočtem již realizovaných účetních odpisů. Tuto částku proto SŽDC odesílá na účet společnosti GS,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele pro správu majetku SŽDC Tomáš Drmola a zároveň doplňuje: „Musíme chránit zájmy státu a tedy postupovat s péčí řádného hospodáře“. Zbývající rozdíl oproti celkové částce požadované GS však žádným hodnověrným způsobem dokladován není a SŽDC proto nemůže tuto zbývající část tvrzeného nároku uhradit jako řádně podloženou.

Spor není ukončený, stejně jako dokladování a nárokování jednotlivých položek. „Nicméně již v této fázi zkoumání jsme překvapeni tím, že společnost GS do zbývající tvrzené části nároku zahrnula i takové položky v řádu desítek milionů korun, které jsou představovány např. odstupným, které společnost GS dříve zaplatila společnosti ČD za její jednostranné odstoupení z projektu revitalizace železniční stanice Karlovy Vary a které s technickým zhodnocením železniční stanice Praha hlavní nádraží samozřejmě nemá nic společného,“ doplňuje Drmola.

„Proto nevylučuji, že probíhající soudní řízení přinese další podobná překvapení, která mohou naopak vést SŽDC k nárokování určitých částek vůči společnosti GS. SŽDC má navíc stále záruku italské mateřské společnosti GS pro případ nesplnění finančních závazků její české dcery,“ uzavírá Drmola.  

 

Správu pražského hlavního nádraží přebrala Správa železniční dopravní cesty 17. října 2016, kdy zanikla nájemní smlouva s dřívějším správcem objektu. Původní smlouva mezi Českými drahami a Grandi Stazioni byla uzavřena 17. prosince 2003 na dobu určitou. Na SŽDC přešla budova hlavního nádraží včetně této smlouvy až v rámci prodeje části závodu, který proběhl v letošním roce.

SŽDC je státní organizace, která hospodaří s železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu zákona o dráhách. Zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a správy nádraží. Také přiděluje kapacitu dopravní cesty na celostátní dráze a na regionálních drahách ve vlastnictví České republiky. S téměř 18 000 zaměstnanci patří mezi největší české firmy.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC