Slavnostní ukončení mezinárodního projektu revitalizace trati Szklarska Poreba – Harrachov

02.07.2010

Szklarska Poreba/Kořenov, 2. července 2010 – Znovu po 65 letech se jako předzvěst obnovení pravidelného provozu vydal na trať Szklarska Poreba - Harrachov slavnostní vlak. Podařilo se tak úspěšně dokončit projekt revitalizace této mezinárodní tratě. Většina železniční tratě (13,2 kilometru) Szklarska Poreba Górna – Harrachov leží na území Polské republiky, česká část trati je dlouhá 1,1 kilometru.

Hlavním přínosem právě dokončeného projektu je propojení polské a české strany Jizerských hor a Krkonoš. Zároveň dochází k významnému a také jedinému železničnímu spojení v rámci Euroregionu Nisa mezi Liberecko – jabloneckou aglomerací a oblastí Jelení hory. Tím jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení atraktivity oblasti z hlediska cestovního ruchu a podpory přeshraniční turistiky na české i polské straně hranice. Dalším přínosem je zavedení pravidelného dopravního propojení mezi Kořenovem a Szklarskou Porebou. Dojde také ke zlepšení dopravní dostupnosti střediska zimních sportů v Jakuszycích, které je jedním z hlavních center běžeckého lyžování na území Polska.

Revitalizace trati zajistí dosažení traťové rychlosti v letním i zimním období 40 až 50 kilometrů za hodinu. Projekt také umožňuje vypravování speciálních a turistických vlaků při různých příležitostech na obou stranách hranice (například sportovní akce).

V rámci revitalizace byl v úseku Harrachov – státní hranice opraven železniční svršek a spodek v km 39,020 – 40,111 a výhybka číslo 2 v železniční stanici Harrachov na trati 036. Bylo také nutné vyčistit štěrkové lože a kompletně vyměnit pražce a kolejnice. V úseku o délce cca 500 metrů byla osazením pražcových kotev a svařením kolejnicových styků zřízena bezstyková kolej a  provedeno obnovení průjezdného průřezu výřezem porostu. Na výhybce číslo 2 došlo k výměně pražců a regeneraci výhybkových součástí. V úseku trati číslo 311 státní hranice – Szklarska Poreba km 29,844 – 43,138 došlo k vyčištění štěrkového lože a odvodnění železničního tělesa, byla provedena kompletní výměna železničního svršku, oprava přejezdů, výstavba zastávky Szklarska Poręba Huta a obnova dopravny Jakuszyce.

Historie trati Tanvald – Jelení hora (Jelenia Góra)

Železniční trať Tanvald – Jelení hora byla vystavěna v letech 1899 – 1902 jako spojnice Rakouska – Uherska (Liberecko a Jablonecko) a Slezska (Jelenia Góra – německy Hirschberg). Pro překonání sklonu až 58 %o byla v úseku Tanvald – Kořenov využita dvoupásová Abtova ozubnice v ose koleje. Trať byla velmi využívaná pro nákladní i osobní dopravu mezi Dolním Slezskem a Libereckem. Mezi Kořenovem a Jelení horou byla roku 1923 dokončena elektrizace trati. Negativní

dopad na celou železniční trať měla druhá světová válka a její následky. Pravidelný přeshraniční provoz na trati Harrachov – Szklarska Poreba byl přerušen v roce 1945. V 90. letech ožila myšlenka obnovení přeshraničního provozu na trati, nicméně železniční trať na české straně v úseku Tanvald – Harrachov se spíše potýkala s hrozbou ukončení provozu osobní dopravy.

Polský úsek tratě zasahoval do roku 1959 do km 34,792 tj. cca 500 m za žst. Kořenov. Část tratě od km 34,792 do km 40,111 (dnešní státní hranice) byla získána včetně žst. Harrachov (dříve Mýtiny) v roce 1959 v rámci územního vyrovnání s Polskem. Ze Szklarske Poreby do Jakuszyc fungovala do roku 2001 nákladní doprava dle potřeby. V Jakuszycích jsou dva kamenolomy a tyto vlaky obsluhovaly jejich vlečku.

Na polském území je vlastníkem trati od ledna 2008 Województwo Dolnoslaskie (Dolnoslezské vojvodství) a jejím správcem je Dolnoslaska Sluzba Dróg i Kolej (Dolnoslezská správa silnic a železnic). Na území České republiky je vlastníkem trati Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Projekt Revitalizace železniční tratě Szklarska Poreba – Harrachov je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Dotace z tohoto programu činí 85% způsobilých výdajů, zbylých 15% je spolufinancováno z národních zdrojů. Náklady na celý projekt jsou 5 061 250 EURO, z čehož je podíl SŽDC 800 000 EURO. Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2008 a ukončena v srpnu 2010. Práce na revitalizaci trati probíhaly od září 2009 do června 2010.


Diskuse

Diskuse je zatím prázdná.
Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC