Modernizace tratě u Tábora, díky které získaly jižní Čechy první železniční tunel, byla dokončena

02.06.2016

Tábor, 2. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci 12 kilometrů tratě mezi Táborem a Sudoměřicemi u Tábora, která probíhala od roku 2013. Tím se zvýšil komfort pro cestující na trati z Prahy do Tábora a došlo k dalšímu zkrácení doby jízdy.

„Úsek mezi Táborem a Sudoměřicemi je důležitou součástí modernizace celého 4. koridoru, na kterém budou moci jezdit moderní vlaky rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Po celé trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi se tak zkrátí cesta mezi oběma městy přibližně na hodinu a půl, což je zrychlení o více než hodinu,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Součástí stavby, kterou realizovala společnost OHL ŽS, je i 444 metrů dlouhý dvoukolejný železniční tunel, první svého druhu v Jihočeském kraji. Další zajímavostí je rovněž dvoukolejná estakáda, kterou tvoří osm polí o rozpětí 54 m a o celkové délce 455 m s navazujícím 125 m dlouhým ocelovým železničním mostem o jednom mostním otvoru nad dálnicí D3. To vše je umístěno na přeložce trati. Nad novým zářezem trati byl postaven nadjezd směrově mírně posunuté silnice I/3. Stavební práce dále zahrnovaly vybudování mostů a propustků, celkem tří biokoridorů, dvou nových podchodů, dvou návěstních lávek a také zárubní zdi v Sudoměřicích.

„Díky rekonstrukci došlo ke zdvoukolejnění stávajícího jednokolejného úseku, čímž jsme dosáhli zvýšení rychlosti, plynulosti i bezpečnosti železniční dopravy. V praxi to znamená, že po úplném dokončení potrvá jízda z Prahy do Tábora 65 minut,“ dodal generální ředitel OHL ŽS Petr Brzezina.

V rámci stavebních prací byly dále přestavěny železniční stanice Chotoviny a Sudoměřice u Tábora. V Chotovinách došlo k úpravám pro umístění provozní budovy a nového ostrovního a jednoho vnějšího nástupiště. Stanice Sudoměřice byla zcela zrušena, nově bude sloužit jako dvoukolejná zastávka. Během modernizace došlo k výměně kolejnic, pražců i štěrkového podloží. Kvůli zajištění bezpečnosti cestujících byla také provedena modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, nově bylo osazeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu ESA 44. Nedílnou součástí modernizované tratě jsou i protihlukové stěny.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora dosáhly výše 1 930 574 616 Kč bez DPH. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, to až do maximální výše 1 203 248 440 Kč. Financování z národních zdrojů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Název stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel OHL ŽS, a.s.
Termín zahájení 3/2013
Termín dokončení 7/2016
Celkové náklady stavby 1 930 574 616 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 1 203 248 440 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf
Audionahrávka ke stažení wav

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC