Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora zahájena

25.06.2013

25. června 2013 – Slavnostního zahájení se dnes dočkala modernizace železniční tratě mezi Táborem a Sudoměřicemi u Tábora. Tento v současné době jednokolejný úsek je součástí 4. tranzitního železničního koridoru, který směřuje z Děčína st. hranice přes Prahu, Benešov a Tábor do Českých Budějovic a do Horního Dvořiště st. hranice. Stavebně dosahuje délky 11,389 km.

 

 

Realizace stavby přinese zdvoukolejnění traťového úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora, rekonstrukci stanice Chotoviny a přestavbu stanice Sudoměřice u Tábora na zastávku. Železniční stanice Chotoviny dozná změn především ve vztahu k cestujícím, bude doplněna o ostrovní a vnější nástupiště s mimoúrovňovými přístupy a s moderními přístřešky pro cestující. V nové zastávce Sudoměřice u Tábora se vybudují nová vnější nástupiště. Přístup na ně zajistí nový podchod pro cestující, schodiště a přístupové chodníky. Ke zkvalitnění služeb pro cestující přispěje i nový informační systém.

V úseku Chotoviny – Sudoměřice u Tábora bude z důvodu nevyhovujících směrových parametrů stávající trati vedená nová železniční trať po přeložce. Na ní je navrženo mimoúrovňové křižování s novou dálnicí D3 i se silnicí první třídy I/3. Úrovňové křížení zůstane zachováno pouze na silnicích nižší kategorie s nízkou četností silničního provozu v Čekanicích, Chotovinách a Sudoměřicích u Tábora, dále na polní cestě u Stoklasné Lhoty. Členitý terén na nové přeložce překoná železniční estakáda dlouhá 456 metrů a také nový dvoukolejný Sudoměřický tunele o délce 430 metrů. Jedná se o historicky první železniční tunel Jihočeského kraje.

Zdvoukolejnění současné jednokolejné trati přinese víc než dvojnásobné zvýšení kapacity a podstatné zkrácení cestování. „Po dokončení celého koridoru by tak měla trvat například cesta z Prahy do Tábora pouhých 63 minut. Až do Českých Budějovic se cestující z Prahy dostane za 92 minut,“ říká náměstek pro modernizaci dráhy Petr Šlegr ze Správy železniční dopravní cesty. Stavba neopomíjí ani bezpečnost železničního provozu.

Stanice Chotoviny i navazující traťové úseky budou vybaveny moderním zabezpečovacím zařízením, které eliminuje možnost lidského omylu, usnadňuje práci obsluhy a umožňuje úsporné a operativní řízení provozu z dispečerského stanoviště. „Od instalace nových elektronických zabezpečovacích zařízení vybavených signalizací s pozitivním bílým světlem si slibujeme zvýšení bezpečnosti silničního provozu na železničních přejezdech,“ dodává náměstek Petr Šlegr.

Zhotovitelem stavby na základě veřejné obchodní soutěže je společnost OHL ŽS, a.s., předpokládaný termín ukončení stavebního díla je 15. dubna 2016. Vysoutěžená cena stavebního díla činí 1 437 242 363 korun bez DPH. Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava podílem, a to až do 75,54 % způsobilých výdajů. Maximální schválený finanční příspěvek EU na tento projekt činí 1 882 033 936 Kč. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

 

 Základní údaje  
Traťová rychlost
pro klasické soupravy
pro soupravy s naklápěcími skříněmi

90 až 160 km.h-1
115 až 160 km.h-1
Zřízení koleje
UIC 60 nová s bezpodkladnicovým upevněním
S 49 užitá s tuhým upevněním

22 220 m
1 460 m
Zřízení výhybky
UIC 60 nová na betonových pražcích
S 49 nová (přednostně užitá)

13 ks
2 ks
Sanace železničního spodku – celkem v celé délce
Nástupiště ostrovní ve stanici Chotoviny – nové 1 x 90 m
Nástupiště vnější ve stanici Chotoviny – nové 1 x 90 m
Nástupiště vnější na zastávce Sudoměřice 2 x 90 m
Mosty, propustky a podchody:
železniční mosty – nové
železniční mosty – přestavba
železniční mosty – zrušené
návěstní lávky
propustky nové
propustky přestavba
zdi
podchody
silniční most nový
silniční most rušený
tunel železniční nový

5 ks
2 ks
3 ks
2 ks
1 ks
15 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
430 m
Traťové zabezpečovací zařízení
Elektronický autoblok
v celé délce
Rekonstrukce TV 28 km
Úspora pracovních sil 32 osob
Rozsah stavby
Nové staničení
Délka úseku

83,470–94,859 322 km
11,389 km

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC