Cestování vlakem mezi Táborem a Pískem je nyní pohodlnější

27.06.2016

Tábor, 27. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry jihočeské trati z Tábora do Ražic. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.


 

Práce se prováděly v traťových úsecích Tábor – Balkova Lhota a Záhoří – Písek. Zahrnovaly úpravy železničního spodku a svršku, dílčích prvků mostních objektů a propustků. Dále došlo k výměně betonových pražců a kolejnic. Stavebním úpravám byla podrobena i většina železničních přejezdů, které byly dotčeny výměnou železničního svršku. Obnovou prošlo také zabezpečovací zařízení a místní kabelizace.

„Přínosem provedených úprav v traťovém úseku mezi Táborem a Pískem je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 201 – Tábor – Ražice, v úseku Tábor – Písek činily 250 810 731 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 194 508 642 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnosti OHL ŽS a EDIKT.

 

Název stavby Trať 201 – Tábor – Ražice, v úseku Tábor – Písek
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé OHL ŽS, a.s.
EDIKT a.s.
Termín zahájení 9/2015
Termín dokončení 4/2016
Celkové náklady stavby 250 810 731 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 194 508 642 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC