Další traťový úsek na Valašsku prošel obnovou

25.10.2016

Hranice na Moravě, 25. října 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry železniční tratě z Hranic na Moravě do Střelné v úseku Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo). Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních přejezdů,  mostních objektů a dílčích prvků trakčního vedení. Na železničních zastávkách Černotín a Milotice nad Bečvou byly nově zřízeny úrovňové přechody pro cestující zajištěné světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením.

„Největším přínosem stavebních prací na trati 280 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Realizace projektu umožňuje v úseku mezi zastávkou Teplice nad Bečvou a stanicí Hustopeče zvýšit traťovou rychlost, což se příznivě projeví zkrácením jízdních dob,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo) činily 630 195 370 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 471 952 820 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
 

Název stavby Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s
Termín zahájení 09/2015
Termín dokončení 09/2016
Celkové náklady stavby 630 195 370 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 471 952 820 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC