Projekt Winton Train

26.08.2009

Sir Nicholas Winton zachránil 669 dětí před deportacemi do vyhlazovacích táborů

Plzeň, 26. srpna 2009 - Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 dětí, převážně židovského původu, tím, že je vlakem dopravil do bezpečí náhradních rodin v zahraničí. Bohužel 1. září 1939 Hitler vtrhl do Polska, hranice byly uzavřeny a největší transport, který měl převézt dalších 250 dětí, již neodjel. V září uplyne od těchto pohnutých událostí 70 let, současně v tomto roce oslaví Sir Winton sté narozeniny. České dráhy proto vypraví 1. září 2009 speciální dobový vlak. Jedním z hlavních partnerů projektu je i Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Vlak projede identickou trasu Praha – Londýn a mezi cestujícími budou i některé z tehdy zachráněných dětí s rodinami, jakož i významné osobnosti společenského a kulturního života. Tuto akci bude provázet řada doprovodných programů jako odhalení pomníku Nicholase Wintona, vyvrcholení studentské soutěže na téma Inspirace dobrem, ukázky z dokumentu Nickyho rodina režiséra Mateje Mináče a – jak všichni doufají – i setkání se Sirem Nicholasem Wintonem 4. září 2009 při příjezdu vlaku do Londýna na Liverpoolské nádraží.

Sir Winton

Sir Nicholas Winton se letos dožívá požehnaného věku sta let

Harmonogram cesty Winton Train

Winton Train - Inspirace dobrem

Cílem tohoto projektu je inspirovat zejména mladé lidi skutkem Nicholase Wintona, který na vlastní riziko, bez mandátů vlád, zpravodajských služeb zachráníl 669 dětí před hrůzami války a holocaustu. Právě po 70 letech od těchto událostí vypraví 1. září 2009 České dráhy Wintonův vlak, který projede tehdejší trasu Praha – Londýn. Bude symbolizovat neporazitelnou touhu po svobodě a jasné vyhlášení proti nacionální, etnické či náboženské nenávisti, která bohužel vyvolává konflikty v různých částech světa včetně Evropy.

31. srpna 2009 - Předvečer odjezdu Winton Trainu

Slavnostní večer před odjezdem vlaku u příležitosti předání cen vítězům studentských soutěží, které vyhlásila společnost Winton Train v oborech literatura, výtvarné umění, fotografie a film. Vyhlášení se koná od 18 hodin v Národním muzeu za účasti Wintonových dětí a jejich potomků, studentů a osobností veřejného života. V rámci programu večera se bude konat koncert, promítnou se ukázky z nového filmu Mateje Mináče - Nickyho rodina či vystoupí Dětská opera Praha s částí opery Hanse Krásy Brundibár. Po představení budou návštěvníci pozváni na raut.

1. až 4. září 2009 - Cesta vlakem

Pro jízdu Winton Trainem bude použita souprava exkluzivních historických vozů 1. třídy. Všechny vozy splňují podmínky pro mezinárodní provoz a kvalitou vnitřního vybavení plně odpovídají časově náročné cestě. Pro případný odpočinek byl do soupravy zařazen také lůžkový vůz. Ve vlaku bude po celou cestu zajištěno občerstvení, bude přítomen obslužný personál i lékařský doprovod. Pro cestující je připraven bohatý doprovodný program od hudebních představení přes pantomimu až po literární koutek. Cesty vlakem se zúčastní také dcera Sira Nicholase Barbara.

1. září 2009

Winton train odjede z Prahy v 9:01do Norimberku. Cestou urazí 355 km. Odjezdu bude předcházet:

 • v 8:00 tisková konference na hlavním nádraží v Praze za účasti pana Václava Havla a dalších předních českých osobností,
 • v 8:30 odhalení sochy Sira Nicholase Wintona na 1. nástupišti,
 • během cesty bude probíhat natáčení dokumentárního filmu o cestě tímto mimořádným vlakem,
 • v 19:02 hodin příjezd do Norimberku, slavnostní přivítání hlavními zastupiteli města Norimberk, ubytování v hotelu.

2. září 2009

 • V 6:45 Winton Train odjede z Norimberku do Kolína nad Rýnem. (Délka této trasy je 489 km.)
 • Winton Train pokračuje v jízdě a započatém programu včetně dalšího natáčení dokumentu o této cestě.
 • V 16:57 příjezd do Kolína nad Rýnem, přivítání vlaku zastupiteli města Kolín, rabínem Nathanem Alfredem a skupinou mladých lidí z Mezinárodní Židovské Komunity v Bruselu.
 • Prohlídka Dom, NS – Dokumentationszentrum, večeře v Synagoze.

3. září 2009

 • V 11:00 pokračuje Winton Train z Kolína nad Rýnem do holandského přístavu Hoek van Holland. (Délka této trasy je 295 km.)
 • Cestou pokračuje započatý program a natáčení dokumentu o této cestě.
 • Přivítání vlaku českým velvyslancem v Holandsku.
 • Nalodění a ubytování na trajektu.

4. září 2009

 • V 6:30 hodin připlutí do anglického přístavu Harwich.
 • V 8:00 zástupci Bedford Register & Drivers Club přivítají cestující v Británii, přehlídka historických automobilů.
 • V 9.10 hodin Winton Train pokračuje v jízdě do Londýna na nádraží Liverpool Street Station a započatém programu včetně dalšího natáčení dokumentu o této cestě. (Délka této trasy je 112 km.)
 • V 10:45 hodin slavnostní příjezd do Londýna a přivítání se Sirem Nicholasem Wintonem.
 • Mezinárodní tisková konference.
 • Ve 13:00 slavnostní setkání na počest Sira Nicholase Wintona, pořádané velvyslancem ČR ve Velké Británii.
 • Promítání ukázek z hraného dokumentu Mateje Mináče Nickyho rodina.
 • Ubytování v hotelu v Londýně či odjezd zpět do ČR.

Fotogalerie Winton train


Soubory ke stažení

Pozvánka na slavnostní setkání pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC