Tisková konference Letohrad - Lichkov

10.06.2009

Tisková konference k dokončení elektrizace trati Letohrad - Lichkov

Letohrad, 10. června 2009 – Další významná stavba na železniční infrastruktuře České republiky se blíží k závěru. Hlavní práce na Elektrizaci železniční trati Letohrad – Lichkov jsou hotovy; v současné době probíhají finální dokončovací práce a realizace dodatečně doplněných objektů. Ukončení je naplánováno na 30. června 2009.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek k významu elektrizace trati uvedl: "Současně s dokončením rekonstrukce a elektrizace již mohou dálkové rychlíky a tranzitní nákladní vlaky jezdit z Polska přes Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, dále na jih Evropy v elektrické trakci a vyšší rychlostí. Oproti předchozímu stavu odpadá nutnost měnit lokomotivy v železniční stanici Letohrad."

Železniční doprava se na trať vrátila už v listopadu 2008, kdy skončily nutné výluky v souvislosti s elektrizací. Od počátku stavby (2007) proběhla v celém úseku od km 90,875 do km 113,251 kompletní výměna železničního spodku i svršku, včetně odvodnění, sanací a úprav skalních zářezů. Bylo zrekonstruováno, nebo nově vybudováno, 52 mostů či propustků a 23 přejezdů včetně elektronického zabezpečovacího zařízení. Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Těchonín, Lichkov a Jablonné n.O., včetně nových plně vybavených ostrovních nástupišť. Nová nástupiště byla vybudována v železničních zastávkách Mladkov, Jamné a Verměřovice. Vše pro cestující veřejnost je vybudováno při splnění směrnic pro zajištění pohybu imobilních spoluobčanů. Je třeba zmínit také významná protihluková opatření – protihlukové stěny a výměny oken u vybraných objektů v blízkosti železniční trati. V celé trati bylo vybudováno nové trakční vedení o celkové délce 33,9 km. Pro zajištění napájení trakce byla vybudována nová trakční měnírna v Jablonném nad Orlicí a spínací stanice v Lichkově. Ve všech železničních stanicích byly vybudovány nové silnoproudé rozvody, pro napájení žst. Těchonín, Lichkov a Jablonné n.O. a nového staničního zabezpečovacího zařízení.

Ředitel stavby Bedřich Šafařík z firmy Viamont, a.s. k blížícímu se ukončení prací uvedl: "Jsme na konci dlouhé cesty, náročná konfigurace terénu i klimatické podmínky posunuly tuto stavbu mezi složité projekty. Přesto věřím, že veřejnost ocení komfortnější způsob cestování, kratší jízdní doby i moderní konstrukce a moderní zabezpečovací zařízení."

Celkové náklady tohoto významného projektu, který je financován Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), dosáhnou v konečné fázi cca 1,609 mld. Kč. Projekt je zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 – 2013 a má být spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti ve výši 1,27 mld. Kč, což činí 78,9% nákladu stavby.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Lichkov, jehož členy jsou akciové společnosti Viamont DSP, EUROVIA CS (dříve Stavby silnic a železnic) a Skanska DS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC