Dvě nové napájecí stanice v Chomutově a Mostě zajistí bezpečnější a spolehlivější železniční provoz

20.10.2016

Chomutov, 20. října 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila výstavbu trakčních napájecích stanic (TNS) Chomutov a Most. Nové měnírny jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Nezbytnost realizace těchto staveb vycházela především z rostoucích požadavků na energetické napájení železničních tratí. 

„Jednotlivé stanice byly před rekonstrukcí vybaveny vesměs zastaralou technologií a jejich technický stav neodpovídal evropským parametrům a standardům. Nové trakční napájecí stanice zajistí spolehlivý zdroj elektřiny a navíc také zvýší bezpečnost provozu, protože v případě nouze umožní i částečné napájení tratí, které k jednotlivým měnírnám přímo nepřiléhají,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Předmětem obou projektů byla rekonstrukce jednotlivých technologických zařízení napájecích stanic i provozních budov TNS, areálových rozvodů nízkého napětí, osvětlení a kanalizace. Součástí staveb byla rovněž úprava příjezdových komunikací, zpevněných ploch a pokládka sdělovacích kabelů.

Kompletní přestavba a modernizace objektů přispěla především ke zvýšení výkonu TNS s ohledem na rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí. Realizací projektů dochází rovněž ke splnění nároků na zvýšenou spolehlivost železniční dopravy v daných úsecích za všech okolností, ať už jde o vyšší provoz, nepříznivé klimatické podmínky či výpadky na sousedních napájecích stanicích.

Celkové náklady stavby s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov činily 327 729 089 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 243 218 148 Kč.

Celkové náklady stavby s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most činily 316 014 853 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 227 870 141 Kč.

Investorem obou staveb byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Národní financování projektů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.


 

Název stavby Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Elektrizace železnic Praha a.s.
STRABAG Rail a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
Termín zahájení 12/2014
Termín dokončení 6/2016
Celkové náklady stavby 327 729 089 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 243 218 148 Kč

 

 

Název stavby Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Elektrizace železnic Praha a.s.
STRABAG Rail a.s.
SUDOP PRAHA a.s.
Termín zahájení 12/2014
Termín dokončení 8/2016
Celkové náklady stavby 316 014 853 Kč bez DPH
Plánovaný příspěvek EU 227 870 141 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC