Nová napájecí stanice v Oldřichově u Duchcova zajistí bezpečnější a spolehlivější provoz na železnici

08.11.2016

Oldřichov, 8. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rekonstrukci trakční napájecí stanice (TNS) Oldřichov. Nová měnírna je klíčová pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Nezbytnost realizace této stavby vycházela především z rostoucích požadavků na energetické napájení železničních tratí.
„Stanice byla před rekonstrukcí vybavena zastaralou technologií a její technický stav neodpovídal evropským parametrům a standardům. Nová trakční napájecí stanice zajistila spolehlivý zdroj elektřiny a navíc také zvýšila bezpečnost provozu, protože v případě nouze umožňuje i částečné napájení tratí, které k měnírně přímo nepřiléhají,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Předmětem projektu byla rekonstrukce technologické a stavební části TNS, areálových rozvodů nízkého napětí, včetně připojení na trakční vedení. V rámci prací došlo k výstavbě nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Současně byla instalována dálková řídicí technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro dohled a řízení z elektrodispečinku v Ústí nad Labem.

Kompletní přestavba a modernizace objektu přispěla především ke zvýšení výkonu TNS s ohledem na rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí. Realizací projektu rovněž došlo k zajištění požadavků na zvýšení spolehlivosti železniční dopravy v daných úsecích za všech okolností, ať už jde o vyšší provoz, nepříznivé klimatické podmínky či výpadky na sousedních napájecích stanicích.

Celkové náklady stavby s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov činily 266 221 710 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 189 916 677 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost Skanska a.s.

 

Název stavby Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Skanska a.s.
Termín zahájení 12/2014
Termín dokončení 02/2016
Celkové náklady stavby 266 221 710 Kč (bez DPH)
Plánovaný příspěvek EU 189 916 677 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC