Rekonstrukce klíčové napájecí stanice na celé české železniční síti byla dokončena

28.05.2014

Pečky, 28. května 2014 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rekonstrukci trakční měnírny v Pečkách, která se nachází na 1. tranzitním železničním koridoru ČR v úseku Praha – Kolín. Z pohledu celkové modernizace české železniční sítě se jedná o důležitý krok. Trakční měnírna Pečky je totiž klíčovým napájecím bodem nejen vnitrostátní a mezinárodní kolejové dopravy, ale také zkušebních železničních okruhů VUZ v nedalekých Cerhenicích.

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty zahájila celou akci v lednu 2012. K takto zásadní modernizaci napájecí stanice ji vedl především fakt, že původní měnírna pocházela z roku 1957 a byla již za hranicí životnosti. Komplexní rekonstrukce se dočkala také technologie rozvodny 110 kV. Nově byly instalovány dva transformátory 110/23 kV o výkonu 16 MVA a také plynem izolovaná rozvodna 22 kV skříňového provedení. Rozvodna bude sloužit k napájení tří usměrňovacích transformátorů, transformátorů vlastní spotřeby a také transformátorů pro napájení rozvodu 6 kV 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení. Stejnosměrná část 3 kV pro napájení trakčního vedení tranzitního železničního koridoru bude zajištěna pomocí 3 usměrňovačů skříňového provedení na výsuvných vozících.

Použitá technologie výrazně zvýší spolehlivost napájení 1. tranzitního železničního koridoru a zároveň sníží negativní vliv na životní prostředí. Zajímavostí je také bezobslužné řízení technologických celků trakční měnírny a rozvodny 110 kV přímo z elektrodispečinku v Praze na Křenovce.

Nový vzhled dostal i celý areál. Objekty, které nebyly pro osazení měnírny novou technologií použitelné, byly zdemolovány. Hlavní provozní budova se dočkala kompletní rekonstrukce. Areál trakční měnírny, ke kterému dnes vede nová příjezdová komunikace, byl také znovu oplocen a osazen moderním veřejným osvětlením.

Stavba Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby jsou 256 856 000 Kč, příspěvek EU představuje v maximální výši částku 192 282 530 Kč.

 

Název Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky
Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant SUDOP PRAHA a. s.
Zhotovitel Elektrizace železnic Praha a. s.
Termín zahájení 1/2012
Termín ukončení 5/2014
Náklady na realizaci stavby (bez DPH) 256 856 000 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC