Na trati Děčín – Rumburk je cestování vlakem rychlejší a bezpečnější

15.12.2016

Česká Kamenice, 15. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry trati z Děčína do Rumburku v úseku Benešov nad Ploučnicí – Rumburk. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

V rámci stavby byla provedena obnova železničního svršku, spodku, mostů a propustků a sdělovací a zabezpečovací techniky. Úpravy železničních přejezdů umožnily zvýšit bezpečnost provozu a současně odstranit lokální omezení rychlosti. Ke zvýšení kapacity trati pak přispělo obnovení stanice Markvartice. Ve vybraných železničních stanicích je díky elektrickým přípojkám zajištěn elektrický ohřev výměn.

Jedním z hlavních přínosů stavebních prací provedených na železniční trati 081 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Cestující potěší také zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 081 Děčín – Rumburk v úseku Benešov n. Pl. – Rumburk činily 973 522 942 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 761 570 892 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnosti STRABAG Rail a MONZAS.

 

Název stavby Trať 081 Děčín – Rumburk v úseku Benešov n. Pl. – Rumburk
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé STRABAG Rail a.s.
MONZAS, spol. s. r. o.
Termín zahájení 09/2015
Termín dokončení 11/2016
Celkové náklady stavby 973 522 942 Kč (bez DPH
Schválený příspěvek EU 761 570 892 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC