Dálkové ovládání zabezpečení na trati Česká Třebová – Přerov dokončeno. Dispečeři mají nyní kontrolu i nad železničními přejezdy.

30.10.2012

Přerov, 30. října 2012 – Slavnostně ukončen byl dnes projekt „DOZ Česká Třebová – Přerov“, který zajišťuje systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo), včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídicí dispečerské centrum pro tento úsek je umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem AŽD Praha.

 

 

Stavba navázala na modernizaci a optimalizaci spojovacího ramene I. a II. tranzitního železničního koridoru v úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo). V rámci těchto staveb bylo vybudováno mj. také moderní zabezpečovací, sdělovací a napájecí zařízení, které umožnilo úsekové řízení, a tvoří základ pro dispečerské řízení.

Do jednoho z vybudovaných sálů CDP v Přerově byla umístěna nová pracoviště, která tvoří sestavy pracovních stanic uspořádaných ve třech řadách za sebou. Jednotlivé stupně jsou pro přehlednost vzájemně vyvýšeny. V sále vznikla tři pracoviště úsekových dispečerů. Doplněna byla také i přenosová technologie k rozšíření o dispečerské řízení trati Přerov – Česká Třebová.

V jednotlivých stanicích na trati došlo k úpravám softwaru zabezpečovacích a sdělovacích systémů. Železniční stanice jsou nyní vybaveny kamerovými systémy pro sledování vybraných částí staničních obvodů a ve stanicích je pro potřebu dispečerského řízení upravena část sdělovacího zařízení.

Železniční přejezdy na silnících I. až III. třídy jsou vybaveny kamerami začleněnými do kamerového systému s tím, že dispečer CDP může kontrolovat situaci na zmíněných přejezdech. Částečně byly doplněny i elektrické ohřevy výhybek.

Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Rozhodující část je zajišťována spolufinancováním z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Příspěvek EU činí až 84,9 % ze způsobilých nákladů.

 

Vybraná data  
Název stavby „DOZ Česká Třebová - Přerov“
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Prahaa.s.
Zhotovitel AŽD Praha, s.r.o.
Délka koleje DOZ 109,025 km
Traťová rychlost 160 km/h
Začátek stavby Česká Třebová v km 0,206
Konec stavby Přerov v km 183,179 (CDP Přerov)
Počet ovládaných ŽST 12
   
Termín zahájení listopad 2011
Termín dokončení srpen 2012
Celkové náklady stavby 140 000 000 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC