Obyvatelům Třince začala sloužit nová zastávka v centru města

20.06.2013

Třinec, 20. června 2013 – Správa železniční dopravní cesty dnes společně s Ministerstvem dopravy, městem Třinec a Českými drahami slavnostně otevřela novou zastávku Třinec centrum (Trzyniec Centrum), která se nachází se v mezistaničním úseku Bystřice nad Olší – Třinec na 3. tranzitním železničním koridoru. Zastávka se nachází nedaleko náměstí T. G. Masaryka. Zlepší se tak obslužnost centra, což přispěje ke zvýšení zájmu obyvatel města o železniční dopravu. Tomu by mělo pomoci i právě budované parkoviště v blízkosti nového nádraží.

Stávající železniční stanice Třinec se nachází v oblasti průmyslové zóny a od nové zastávky je vzdálena 2,4 km. V souvislosti s probíhající optimalizací trati Bystřice nad Olší – Český Těšín a výstavbou podjezdu VIA Lyžbice proto padlo rozhodnutí o výstavbě nové zastávky přímo v centru města. Investice v hodnotě necelých 35 milionů korun (bez DPH) byla financována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, příspěvky poskytly také město Třinec a České dráhy.

Cestujícím budou sloužit dvě vnější mimoúrovňová nástupiště v délce 300 metrů s nástupní hranou ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště jsou široká tři metry s rozšířením v místě pevných schodišť a výtahů pro cestující. Část ploch je zpevněna betonovou dlažbou. Zastávka je plně bezbariérová, vybavená varovnými a signálními pásy. Přístup na nástupiště je možný jak pevnými schodišti a výtahy ze silničního podjezdu, tak i přístupovými chodníky v místě zrušeného úrovňového přejezdu. Schodiště jsou zastřešena.

Každé nástupiště je vybaveno částečně proskleným přístřeškem pro cestující v odstínech šedé a stříbrné barvy. Přístřešky jsou dlouhé 70 metrů a jedna jejich stěna slouží v celé své délce jako protihluková bariéra. Zastávka byla vybavena informačním systémem s hodinami a je také stavebně připravena pro instalaci městského kamerového systému.

Přilehlou zástavbu v obci Lyžbice chrání protihlukové stěny z jednostranně či oboustranně pohltivých panelů ze směsného plastu. Délka protihlukových stěn je 333 metrů u koleje č. 1 a 321 metrů u koleje č. 2.

Součástí stavby byla také rekonstrukce železničního spodku a svršku, odvodnění stanice, vybudování nového trakčního a kabelového vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, osvětlení a technologického domku pro umístění technologického zázemí SŽDC, rozvodny nízkého a vysokého napětí a trafostanice.

Podle projektu společnosti SUDOP Brno zastávku vybudovaly firmy OHL ŽS a Subterra.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC