Provoz na trati mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují je díky modernizaci přejezdů bezpečnější

08.06.2016

Teplice nad Metují, 8. června 2016 – Správa železniční dopravní cesty zmodernizovala železniční přejezdy na trati mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují. Největším přínosem projektu je nejen zvýšení bezpečnosti drážní dopravy v uvedeném úseku, ale i plynulosti železničního a silničního provozu a zajištění vyššího komfortu pro cestující.

 


Předmětem stavby byla rekonstrukce 10 železničních přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Trutnov střed – Teplice nad Metují se silničními komunikacemi různých úrovní. Součástí stavebních prací byla i úprava přejezdových vozovek, instalace napájení pro příslušná zařízení a výměna železničního svršku a spodku.

„Prvořadým cílem modernizace přejezdů na trati mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují bylo zvýšení bezpečnosti provozu. Díky projektu je nyní navíc možné navýšit traťovou rychlost až na 60 km/h a rychlost pro přejíždějící silniční vozidla z dřívějších 30 na 50 km/h,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Projekt vychází z priorit Operačního programu Doprava, který si klade za cíl zkvalitnit železniční dopravu mimo transevropskou dopravní síť. Jeho smyslem je především zvýšit bezpečnost přejezdů a spolehlivost zařízení, snížit vliv lidského faktoru a centralizovat zabezpečovací zařízení.

Celkové náklady stavby s názvem Železniční přejezdy na trati Trutnov – Teplice n. M. činily 115 767 894 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 88 001 934 Kč. Národní financování projektu zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD Praha s.r.o.

 

Název stavby Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n. M.
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant a zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Traťová rychlost 60 km/h
Termín zahájení 09/2015
Termín dokončení 04/2016
Celkové náklady stavby 115 767 894 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 88 001 934 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC