Druhá fáze implementace evropského nařízení o TSI-TAF

27.09.2013

Praha, 27. září 2013 – Správa železniční dopravní cesty bude moci zahájit druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Umožnilo to rozhodnutí ministra dopravy, kterým byl projekt schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Celkové výdaje projektu dosáhnou 40 milionů Kč. Míra podpory z OPD činí maximálně 16 872 500 Kč, což je 42,5 % ze způsobilých nákladů. Ze státního rozpočtu se uhradí až 7,5 % nákladů, tedy maximálně 2 977 500 Kč. Zbývající část ve výši 20 150 000 Kč zaplatí SŽDC z vlastních zdrojů. Akce naváže na první etapu, která byla slavnostně ukončena letos v květnu.

 

 

Primárním důvodem realizace projektu je úplné naplnění požadavků na vzájemnou datovou komunikaci danou Nařízením EC 62/2006/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TSI-TAF.

Dalším důležitým přínosem projektu je zlepšení otevřenosti, a tím i zvýšení konkurenceschopnosti železniční sítě vůči sousedním železničním infrastrukturám, sjednocení informačních a komunikačních systémů, zlepšení služeb provozovatele infrastruktury pro dopravce, což je jedním z předpokladů zvýšení poptávky po železniční dopravě v Česku.

Nesporný význam má také dopracování uceleného komplexu informačních systémů, které zajistí konsolidovaný systém řízení železničního provozu ve všech fázích životního cyklu vlaku. To umožní lepší a efektivnější využívání pořízených dat, a tím i možnost efektivněji a jednodušeji využívat železniční síť v ČR za provozních/telematických podmínek fungujících v rámci EU. To může vyústit ve zvýšení podílu železniční dopravy na českém dopravním trhu, což se pozitivně projeví na životní prostředí.

Realizace další fáze projektu zajistí implementaci těch funkcí subsystémů TSI-TAF, které nebyly zajištěny v 1. fázi projektu OPD. Jedná se o funkce, které přímo souvisejí s aktuálním stavem evropské implementace TSI-TAF:

  • napojení na společné centrální číselníky a využívání společného evropského komunikačního prostředku Common Interface,
  • napojení na centrální informační systém pro sledování pohybu mezistátních vlaků RNE TIS (Train Information system),
  • dopracování funkcionalit TSI-TAF v informačním systému operativního provozního řízení a rovněž operativního a základního plánování provozu,
  • úprava vnitřních procesů operativního plánování a řízení tak, aby bylo reálné naplnit funkcionality TSI-TAF definované pro rozhraní s dopravci a ostatními provozovateli infrastruktur a došlo ke zvýšení kvality služeb provozovatele dráhy pro dopravce v oblasti zajištění bezpečné jízdy vlaku.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC