Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

29.11.2011

Slavnostní uvedení do provozu části tunelové přeložky trati mezi železničními stanicemi Votice a Olbramovice

Benešov/Heřmaničky, 30. listopadu 2011 – Slavnostního uvedení do provozu se dnes dočkaly dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. V provozu je již také lichá skupina kolejí v železniční stanici Olbramovice, dále nové zabezpečovací zařízení v Olbramovicích a Voticích včetně autobloku traťového úseku Votice – Olbramovice.

 

 

Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace. Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením organizace při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Přeložkou trati došlo ke zkrácení vzdálenosti o 122 metrů a po dokončení celé stavby Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy dojde ke zvýšení rychlosti ze současných 100 km/h na 150 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou.“

Hotové jsou již hlavní tunelářské práce na zbývajících třech tunelech na přeložce - v Zahradnickém, Tomickém a Tomickém II – a pokračuje se jejich vybavováním závěsy pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení.

Práce na ražbě a hloubení tunelů, nosných stavebních objektů stavby, probíhaly 24 hodin denně. Přebytečná zemina z výstavby tunelů – jednoho hloubeného a čtyř ražených – se ukládala na deponii Heřmaničky do tělesa budoucího náspu v rámci navazující stavby železničního koridoru. V rámci stavby přeložek trati byly kromě tunelů zřízeny zcela nové mostní objekty.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava. Plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti činí 4 085 845 894 Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v listopadu 2009, nyní probíhá schvalovací proces na úrovni Evropské komise. Celkové investiční náklady stavby jsou 6 756 893 000 Kč. Národní zdroje: 2 671 047 106 Kč.

 

Základní informace  
Název stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel Sdružení VoBen (EUROVIA CS, a.s. – vedoucí účastník sdružení, Subterra a.s., Viamont DSP, a.s.)
   
Termín zahájení srpen 2009
Termín dokončení květen 2013
Délka přeložky 2,123 km
Votický tunel (hloubený) 0,590 km
Olbramovický tunel (ražený) 0,480 km
   
Nové mosty 2 ks
Nové propustky 3 ks

 

 

           

 

               


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC