Přestupní uzel Týniště nad Orlicí nabízí pohodlnější cestování

25.11.2015

Týniště nad Orlicí, 25. listopadu 2015 – Zvýšená, částečně zastřešená nástupiště, podchod nebo bezbariérový přístup pro cestující. To vše přinesla rekonstrukce železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, kterou provedla Správa železniční dopravní cesty. Dnes se uskutečnilo její slavnostní ukončení.

 

 

 

„Technický stav nástupišť v Týništi nad Orlicí před rekonstrukcí již nevyhovoval aktuálním požadavkům. Nová komfortní podoba stanice pozvedne kulturu i bezpečnost cestování v této oblasti. Zvlášť bych vyzdvihl vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště, který umožňuje využívat železniční dopravu i cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Stavbaři v rámci projektu vybudovali dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště včetně výtahů. V železniční stanici byl dále rekonstruován železniční spodek a svršek, sdělovací zařízení, trakční vedení, staniční zabezpečovací zařízení a část výpravní budovy. Cestující v tomto významném přestupním uzlu mohou nyní využívat také nový informační systém.

Díky rozšíření železniční stanice bude možné zvýšit kapacitu ve směru na Náchod a Choceň, což požadoval Královehradecký kraj. Dalším podstatným přínosem je prodloužení staničních kolejí pro nákladní dopravu, které umožní lepší dopravní využití kolejiště.

Investorem stavby s názvem Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O. byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Předpokládané celkové náklady činily 210 290 019 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 122 575 353 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Stavební práce byly zahájeny v červnu roku 2014 a dokončeny v září roku 2015. Celkové náklady stavby činí 254 979 019 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 122 575 353 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
 

Název stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant PRODIN, a.s.
Zhotovitel společnost Rekonstrukce nástupišť Týniště tvořená:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a STARMON s.r.o.
Termín zahájení 06/2014
Termín dokončení 10/2015
Celkové náklady stavby 210 290 019 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 122 575 353 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC