Díky modernizaci železniční trati a iniciativě města Zábřeh na Moravě vznikla originální cyklostezka

01.06.2012

Zábřeh, 31. května 2012 – Vůně železničních pražců a překrásná scenérie zelených zalesněných kopců - to je jen zlomek zážitků, které nabízí zcela nová přes 2 a půl kilometru dlouhá cyklostezka mezi Hoštejnem a Lupěným na Olomoucku. Stezka (nejen) pro cyklisty vznikla díky modernizaci trati Česká Třebová – Zábřeh na Moravě, součásti III. tranzitního železničního koridoru, a vybudováním nové tunelové přeložky vedoucí masivem Hejnice a následným opuštěním původního drážního tělesa. Investorem modernizace trati je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Investorem cyklostezky je město Zábřeh za využití příspěvku Olomouckého kraje ve výši přes 1,6 milionu Kč. Prostředky ve výši
9,1 milionu Kč poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady (včetně navazující dopravní infrastruktury) jsou cca 12 milionů Kč. Modernizace trati a zmíněná potřeba napřímit trať iniciovala jednání o vzniku cyklostezky na opouštěném drážním tělese lemujícím kopec Hejnice. SŽDC vyšla protagonistům budoucí cyklostezky maximálně vstříc. Výsledkem bylo zcela logické a smysluplné využití ideální stopy s existujícími mostními objekty a prakticky nulovým sklonem (maximálně 2%), což jistě přivítá řada pohodlnějších cyklistů nebo příznivců in-line bruslení. Nová cyklostezka má zároveň potenciál například pro pořádání rychlostních závodů seriálu mistrovství republiky v cykloběhu (Rollo liga).


Více o projektu:

Stezka je součástí významné regionální cyklotrasy č. 6232, která vede po stávajících vedlejších komunikacích III. třídy ve směru na Hoštejn. Tato regionální cyklotrasa spojuje Hoštejnem procházející regionální cyklotrasu č. 521 (Moravská Třebová – Štíty)
s dálkovou Moravskou cyklotrasou č. 51 vedoucí přes Lesnici. Převedením její části na opuštěné těleso dráhy dojde v tomto úseku
k výraznému zvýšení bezpečnosti cyklistů. Změna funkce opuštěného tělesa trati má tedy pozitivní účinek na zklidnění dopravy
v nejbližším okolí, dále těleso nebude plnit funkci jen dopravně obslužnou, ale i rekreační, turistickou a sportovní.

Převedení cyklistické dopravy na opuštěné těleso dráhy v úseku z Hoštejna do Lupěného bylo doporučeno v „Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje“ z roku 2003 i v aktuální „Územní studii rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. Projekt byl realizován za účelem zvýšit bezpečnost cyklistů převedením cyklodopravy ze silnic na opuštěné těleso dráhy. Trasa stezky je vedena podél vodního toku Moravské Sázavy. Jejím vybudováním byl zpřístupněn esteticky velice zajímavý úsek tohoto říčního toku. Stavba cyklostezky byla fyzicky realizována od srpna do listopadu 2011.

Město Zábřeh při cyklostezce na opuštěném tělese dráhy v rámci navazujícího projektu nově zbudovalo naučnou stezku
s několika zastaveními (informačními panely), na kterých návštěvníci získají informace o přírodních krásách této lokality a historii železnice.

Na výstavbě cyklostezky na opuštěném tělese dráhy se finančně podílel Olomoucký kraj, Státní fond dopravní infrastruktury
a město Zábřeh.

Základní data  
Délka cyklostezky 2,511 km
Šíře stezky 3 m
Sklon max. 2 %
Železniční mosty rekonstruované 3 ks
Celkové investiční náklady 12,4 mil. Kč
Zábřeh 1,6 mil. Kč
Olomoucký kraj 1,6 mil. Kč
SFDI 9,2 mil Kč
Výstavba srpen – listopad 2011

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC