Přesunuté zastávky na trati Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ stojí blíže obcím

08.12.2016

Ústí nad Labem, 8. prosince 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry na železniční trati Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.

V rámci projektu byla na uvedené trati provedena kompletní výměna železničního svršku. Došlo také k výměně technologií nejstarších přejezdových zabezpečovacích zařízení a k nahrazení původních hradel Svádov a Těchlovice hradly automatickými, která umožňují zabezpečené jízdy vlaků v obou směrech po obou kolejích. Součástí stavby byl také přesun zastávek Svádov a Těchlovice do nových poloh k železničním přejezdům, kde byla zřízena bezbariérová nástupiště na vnější straně kolejí.

„Jedním z hlavních přínosů stavebních prací provedených na železniční trati v úseku Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ bylo především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti železniční dopravy. Cestující potěší i zkrácení docházkových vzdáleností z center obcí Svádov a Těchlovice a větší pohodlí a bezpečí na nově vybudovaných nástupištích,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy Operačního programu Doprava I, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 073 Ústí nad Labem Labem-Střekov – Děčín východ činily 429 914 951 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 277 119 761 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba byla zhotovena společnostmi KLEMENT a.s. a A-Híd Zrt.


 

Název stavby Trať 073 Ústí nad Labem Labem-Střekov – Děčín
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel KLEMENT a.s.
A-Híd Zrt
Termín zahájení 08/2015
Termín dokončení 10/2016
Celkové náklady stavby 429 914 951 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 277 119 761 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC