Provoz na trati Újezdec u Luhačovic - Vlárský průsmyk bude bezpečnější a úspornější

23.09.2014

Brumov-Bylnice, 22. září 2014 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk. Cílem výstavby je vybudovat na této důležité regionální spojnici kompletní dálkově ovládaný systém dispečerské a řídicí techniky.

 

 

 

„Úsek je součástí tzv. Vlárské dráhy, která už pamatuje přes 130 let. V době bývalého Československa byla hojně využívaná i rychlíky a spěšnými vlaky, dnes převažují vlaky regionálního významu. Instalace dálkového ovládání a další modernizace zlepší operativní řízení, zvýší bezpečnost trati a sníží její provozní náklady,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Nový systém umožní dálkově ovládat zabezpečovací zařízení v několika železničních stanicích současně. Řídicími centry se stanou železniční stanice Bojkovice a Bylnice, z nichž budou ovládány další dvě stanice. Díky moderní technologii bude také možné dálkově diagnostikovat jednotlivé celky.

V rámci modernizace bude nasazeno staniční zabezpečovací zařízení nejvyšší 3. kategorie. To znamená, že bude kontrovat volnost jízdní cesty i současně zakázaných jízdních cest a že návěstidla budou závislá na poloze výhybek a výkolejek. Bez automatizace by na tyto podmínky musel dohlížet vyčleněný pracovník.

Součástí stavby je instalace nového vnitřního sdělovacího zařízení a kamerového systému. Stavbaři dále zrekonstruují železniční svršek a částečně i železniční spodek v železniční stanici Bohuslavice nad Vláří. Ostatní stanice na trati projdou stavebními úpravami vyvolanými změnami technologií. Rekonstrukci se podrobí mosty ve stanici Bylnice.

Stavba s názvem DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby činí 299 765 917 Kč, příspěvek EU představuje v maximální výši částku 188 582 388 Kč.

Název stavby DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Signalbau a.s.
Začátek a konec stavby km 137,031 – km 163,274 trati Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk,
km 137,031 – km 137,917 v žst. Vlárský průsmyk, km 163,274 – km 163,500 CDP v Přerově
Termín zahájení 7/2014
Termín dokončení 1/2016
Celkové náklady stavby 299 765 917 Kč
Schválený příspěvek EU 188 582 388 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC