Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová

29.05.2014

Děčín, 29. května 2014 – Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila projekt „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“. Tuto významnou stavbu, která nahradila původní provizorní ocelovou konstrukci železničního mostu přes řeku Labe v Děčíně, spolufinancuje Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

 

 

Stavba leží na železniční trati Děčín – Rumburk v traťovém úseku Děčín hl. n. – Jedlová mezi železničními stanicemi Děčín hl. n. a Děčín východ. Mostní objekt se nachází v intravilánu města Děčína a převádí železniční trať přes řeku Labe a její zátopová území při soutoku s řekou Ploučnicí. Účelem rekonstrukce bylo zajistit bezpečnost železničního provozu a dosáhnout požadovaných technických a provozních parametrů odstraněním stávající nevyhovující provizorní ocelové konstrukce. Ta byla osazena v roce 1976 na původní kamennou spodní stavbu z roku 1868. Dnes již nevyhovující a vysloužilou stavbu nahradila nová ocelová příhradová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou s průběžným kolejovým ložem.

Hlavní část stavebních prací proběhla ve výluce železničního provozu v období od 18. září do 29. listopadu 2013. Během rekonstrukce bylo sanováno podzákladí mostu, byly odbourány původní úložné prahy a nahrazeny novými betonovými. Mostní pilíře byly zesíleny mikropilotami a na kamenných klenbách předmostí byly odbourány kamenné rovnaniny, které byly nahrazeny novými přechodovými deskami. V rámci rekonstrukce byla optimalizována trasa trati včetně zřízení bezstykové koleje a návazně na to upraveno trakční vedení. Rekonstrukce mostu si vynutila i demontáž vysokotlakého plynovodu a také přeložení plavebních znaků, zabezpečovacích, sdělovacích a optických kabelů.

Stavební práce, a to zejména na mostních obloucích, které jsou ukotveny v korytě řeky, výrazně zkomplikovaly povodně v červnu 2013. První z nich dokonce silně poškodila doposud zhotovené provizorní konstrukce. Po jejím opadnutí a vyčištění staveniště od naplavenin, byly na základě rozhodnutí správce stavby a statika konstrukce demontovány. Vzhledem k těmto nepříznivým okolnostem bylo nezbytné urychlit výstavbu. Montážní práce na mostní ocelové konstrukci tak pokračovaly na všech třech nově zhotovených stavebních konstrukcích souběžně. Před uvedením do provozu byla úspěšně provedena zatěžovací zkouška mostu pomocí dvou jeřábů EDK 750o celkové váze 126 tun. Zrekonstruovaný úsek byl uveden do zkušebního provozu 29. listopadu 2013.

Stavba Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti částkou 68 648 693 Kč. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady stavby jsou 85 100 100 Kč bez DPH.

 

Vybraná data  
Termín výstavby 10/2012 - 4/2014
Investor Správa železniční dopravní cesty
Projektant SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel Metrostav a.s.
Délka mostu 358,340 m
Šířka mostu 8,62 m mezi zábradlím
Délka rekonstruovaného úseku 507 m
Celková hmotnost 812,5 t

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC