Slavnostní ukončení optimalizace trati Plzeň - Stříbro

05.05.2009

Slavnostní ukončení optimalizace trati Plzeň - Stříbro (součást III. TŽK)

stříhání páskyPlzeň, 5. května 2009 – První ze staveb na západní větvi III. tranzitního železničního koridoru, přes 30 km dlouhý úsek mezi Plzní a Stříbrem, byla dnes slavnostně ukončena. Trať nyní disponuje moderními technickými parametry pro zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního provozu.

Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Její generální ředitel Ing. Jan Komárek k významu stavby dodává: "Prioritou podobných projektů je zvýšení kapacity a výkonnosti železniční infrastruktury, zdokonalení bezpečnosti a spolehlivosti sítě. V tomto konkrétním případě jsme zvýšili kapacitu mezi železničními stanicemi Kozolupy - Pňovany zdvojkolejněním úseku a výrazně zlepšili směrové poměry trati. Podařilo se tak zvýšit traťovou rychlost z původních 90 na 110 km/h pro klasické soupravy a až na 140 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou."

Začátek stavby je v kilometru 351,425 na úrovni vjezdového návěstidla stanice Plzeň - Jižní předměstí ze směru od Chebu, konec stavby je v kilometru 381,485 v úrovni vjezdového návěstidla stanice Stříbro ze směru od Plzně. Stěžejní částí byla výstavba druhé koleje mezi stanicemi Kozolupy a Pňovany, rekonstrukce železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních objektů, trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v celém úseku. Stavební práce se dotkly všech stávajících mostních objektů,vybudovány byly tři nové mosty v km 353,315; 354,594 a 371,429, dále čtyři nové podchody , dva v Plzni Skvrňanech (financované městem), jeden v Plzni-Křimicích a jeden na zastávce Plešnice. Novým mostem v km 371,429 bylo odstraněno úrovňové křížení s komunikací III. třídy v chatové oblasti u přehrady Hracholusky, což výrazně zvýšilo bezpečnost silniční a železniční dopravy v této lokalitě.

"Tranzitní železniční koridory zrychlují a zkvalitňují železniční dopravu. Jsem velmi rád, že jsme se mohli podílet také na optimalizaci úseku Plzeň – Stříbro a přispět tak ke zlepšení podmínek pro železniční dopravu v tomto regionu," řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Mezi nové objekty patří také spínací stanice Plzeň - Jižní předměstí, měnírna ve Vranově u Stříbra, technologické objekty ve stanicích Vranov u Stříbra a Stříbro a další drobné objekty pro umístění potřebných technologií.

Zastávky a nástupiště v železničních stanicích jsou zastřešené a nabízejí tak mnohem vyšší komfort cestování. Všechny dopravny na trati jsou vybaveny novým informačním systémem pro cestující, včetně zařízení pro orientaci nevidomých a slabozrakých. Samozřejmostí jsou bezbariérové úpravy všech nástupišť. V místech naměřené nadlimitní hlukové zátěže byly pro ochranu obyvatel vybudovány protihlukové stěny v celkové délce 9 390 m.

Celkové investiční náklady na stavbu jsou cca 4,4 mld. Kč. Město Plzeň přispělo částkou 140,2 mil. Kč. Projekt Optimalizace trati Plzeň – Stříbro je spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie, a to ve výši 61% z celkových způsobilých nákladů stavby.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Západní expres: OHL ŽS, a.s. (vedoucí sdružení), Skanska DS a.s., Subterra, a.s. a Leonhard Weiss GmbH. & Co. KG.

Technický popis: Projekt Optimalizace trati Plzeň – Stříbro, jako součást Projektu č. 22 – železniční trať Athény – Sofia – Budapešť – Vídeň – Praha – Norimberk/Drážďany TEN –T, napomáhá posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Evropského společenství. V sektoru dopravy tento projekt přispívá k plnění priorit daných Rozhodnutím 1692/96/ES o rozvoji dopravní TEN–T sítě.

Nové parametry úseku Plzeň - Stříbro:

 • třída zatížení D4 UIC
 • prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC
 • traťová rychlost: až 140 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou, do 110 km/h pro klasické soupravy
 • upravené kolejiště železniční stanice Plzeň-Křimice, Kozolupy Pňovany, Vranov
 • výstavba nové zastávky Zadní Skvrňany
 • rekonstrukce stávajících zastávek Vochov, Plešnice, Pňovany a Sulislav
 • zvýšení kapacity úseku Kozolupy – Pňovany, kde došlo ke zdvoukolejnění trati
 • výrazné zlepšení směrových poměrů
 • celý úsek trati splňuje parametry uvedené v mezinárodních dohodách AGC a AGTC.
 • délka optimalizovaného úseku: 30,060 km

Železniční svršek

 • UIC 60: 46 915 m
 • R65/S49: 6 183 m
 • Počet nově vložených výhybek: 49
 • Sanace železničního spodku: 56,092 km

 

Úprava nástupišť (délky nástupištních hran)

 • v železničních stanicích 1 970 m
 • v železničních zastávkách 980 m


Staniční zabezpečovací zařízení

3. kategorie, elektronické provedení (elektronické stavědlo) ve všech stanicích, které dle evropské normy EN 50 129 odpovídá požadavkům pro zařízení dle Safety Integrity Level (IL) level 4.

Traťové zabezpečovací zařízení

3. kategorie, elektronické, systém automatického bloku v celé délce stavby, které dle evropské normy EN 50 129 odpovídá požadavkům pro zařízení dle Safety Integrity Level (SIL) level 4.

Zabezpečovací a sdělovací zařízení je připraveno pro pozdější montáž jednotné evropské technologické nadstavby (European Rail Traffic Management System - ERTMS), čímž budou zajištěny podmínky pro dosažení plné interoperability v železniční dopravě v rámci EU. Dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je kompatibilní s následnou evropskou technologií.

Výstavba trakčního vedení

 • celková délka dvojkolejné trati 49,095 km
 • celková délka jednokolejné trati 5,588 km

Úprava úrovňových přejezdů včetně PZZ

Celkem byla upravena 4 přejezdová zařízení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC